Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Minh Lý
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Vĩnh Phúc
Quê quán: Vĩnh phúc
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Chọn giống và di truyền cây rau, Tại: Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev - Russian Federation, Năm: 2011
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học phân tử, chọn giống cây trồng
Chuyên ngành giảng dạy: Sinh học phân tử, Chọn giống cây trồng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: minhlyvn24@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyễn - minh - lý

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2011: Trình độ - Đại học; Ngành - Chọn giống và di truyền cây nông nghiệp; Chuyên ngành - Chọn giống và di truyền cây rau Tại Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev, Russian Federation
Từ Năm 2011 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Nông nghiệp; Chuyên ngành - Chọn giống và nhân giống cây nông nghiệp Tại Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev, Russian Federation

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-07-2015 đến nay: Giảng viên - Giảng viên Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ 01-10-2017 đến nay: Phó trưởng khoa - Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-10-2017 đến nay: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học - Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUẨN BỊ TIÊU BẢN NHIỄM SẮC THỂ THỰC VẬT PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY NGÀNH SINH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: T2016-03-12

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)
EFFECT OF IN VITRO CULTURE CONDITIONS ON SOMATIC EMBRYOGENESIS OF Polyscias fruticosa (L.) Harms

Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 1 Năm: 2020
[2] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM
EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON SILVER NANOPARTICLES BIOSYNTHESIS BY TRICHODERMA ASPERELLUM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 14 Năm: 2019
[3] Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Study on growth, development and productivity of black green bitter melon variety Kami 999 in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[4] Bài báo: ANTHER-DERIVED CALLUS FORMATION IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AS INFLUENCED BY MICROSPORE DEVELOPMENT STAGE AND MEDIUM COMPOSITION
ANTHER-DERIVED CALLUS FORMATION IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AS INFLUENCED BY MICROSPORE DEVELOPMENT STAGE AND MEDIUM COMPOSITION

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: HTKH Văn hóa biển trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung Bộ Số: Trang: Năm: 2019
[5] Bài báo: Comparison of the antibacterial activity against Escherichia coli of silver nanoparticle produced by chemical synthesis with biosynthesis
Comparison of the antibacterial activity against Escherichia coli of silver nanoparticle produced by chemical synthesis with biosynthesis

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: Mater Sci Mater Rev Số: Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: Cải tiến quy trình tách chiết DNA từ cây ba kích (Morinda officinalis How.)
An improved DNA extraction method from Morinda officinalis F.C. How with high secondary metabolite contents

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: KY Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 3 Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: Nhân giống in vitro loài hoa lan quý hiếm huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana rolfe)
IN VITRO PROPAGATION OF A PRECIOUS ORCHID SPECIES, RENANTHERA IMSCHOOTIANA ROLFE

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 3 Trang: 89-93 Năm: 2018
[8] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT SINH CALLUS TỪ BAO PHẤN MƯỚP ĐẮNG (MOMORDICA CHARANTIA L.) IN VITRO
EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATORS ON CALLOGENESIS FROM ANTHER CULTURE OF BITTER GOURD (MOMORDICA CHARANTIA L.)

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Số: 12 Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp “Streamdrop” trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể allium ascalonicum l.
APLICATION OF METHOD “STREAMDROP” FOR CHROMOSOME PREPARATION IN ALLIUM ASCALONICUM L.

Tác giả: Nguyễn Minh Lý Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 11 Trang: 86-89 Năm: 2016
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - - Cấp trường ; Năm: 2016.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Cấp trường ; Năm: 2017.
[3] Chiến sỹ thi đua - - Cấp trường ; Năm: 2018.