Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Lâm
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý học, Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học; Công tác xã hội
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 06, Đồng Trí 04, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuynguyet164@gmail.com; ltlam@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/ly_lich

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2009: Trình độ - Đại học; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học Tại Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Tâm lý học ; Chuyên ngành - Tâm lý học Tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế , Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2012: Trình độ - Đại học; Ngành - Tiếng Anh; Chuyên ngành - Tại Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế, Việt Nam

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung , Mã số: KHCNĐN-2018
[2] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Thị Lâm , Mã số: KHCNĐN-2018
[3] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Văn Vân , Mã số: 6/GCN-SKHCN
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Mỹ Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Lê Thị Lâm ,Bùi Văn Vân , Mã số: 06/GCN-SKHCN
[5] Cấp cơ sở (Trường): HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CÁC TRUNG TÂM CHĂM SÓC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Trịnh Thị Nguyệt , Thành viên: Lê Thị Lâm , Mã số: T2018-KN-03
[6] Cấp Bộ: Phát triển kỹ năng sử dụng phương pháp ABCD (Asset Based Community Development) cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Lâm , Mã số: B2017-ĐN03-20

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Thị Lâm Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần VI Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: Mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện nay tại việt nam và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung (nghiên cứu tại trung tâm bảo trợ xã hội iii và trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức)
Tác giả: Lê Thị Lâm, Trịnh Thị Nguyệt Tạp chí: KY khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc năm 2018 Số: Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: Thiết kế bài học nhằm rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học.
Tác giả: Lê Thị Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt Tạp chí: KY hội thảo cán bộ trẻ các Trường Sư phạm toàn quốc 2018. Số: Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: Mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện nay tại việt nam và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung (nghiên cứu tại trung tâm bảo trợ xã hội iii và trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức)
Tác giả: Lê Thị Lâm, Trịnh Thị Nguyệt Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Hiệu quả của chương trình hỗ trợ nhóm trẻ mồ côi phòng ngừa xâm hại tình dục
SUPPORT ORPHANS TO PREVENT SEXUAL ABUSE

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất Số: Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: Trải nghiệm của học sinh, sinh viên về quấy rối tình dục nơi công cộng
EXPERIENCE OF STUDENTS IN DA NANG CITY, VIET NAM WITH SEXUAL HARASSMENT IN PUBLIC

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần VI Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: Nhận thức của giáo viên về phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Thị Lâm Tạp chí: TC Khoa học và Phát triển Thành phố Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2018
[8] Bài báo: Công tác xã hội với nhóm trẻ em tại cộng đồng nhằm phòng ngừa bị quấy rối tình dục
SOCIAL WORK WITH CHILDREN IN THE COMMUNITY TO PREVENT SEXUAL HARRASEMENT

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của pháp luật – Đào tạo – Thực tiễn Số: Trang: Năm: 2018
[9] Bài báo: Trải nghiệm và thái độ của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng với vấn đề quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng
Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 04 Trang: 16 Năm: 2017
[10] Bài báo: hội thảo khoa học Công tác xã hội với các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên, Trường Đại học Đồng Tháp
Tác giả: Lê Thị Lâm, Bùi Văn Vân Tạp chí: KY hội thảo khoa học Công tác xã hội với các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên, Trường Đại học Đồng Tháp Số: Trang: 152-157 Năm: 2017
[11] Bài báo: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: Báo cáo tại Seminar khoa Tâm lý – Giáo dục,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: Học tập trải nghiệm cộng đồng- ứng dụng trong dạy học và nghiên cứu tại khoa tâm lý-giáo dục
Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: Báo cáo tại Seminar khoa Tâm lý – Giáo dục,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2016
[13] Bài báo: Hoạt động thực hành môn học tại cơ sở của sinh viên ngành công tác xã hội, khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: Trang: 255 Năm: 2016
[14] Bài báo: Hoạt động thực hành môn học của sinh viên ngành công tác xã hội, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Báo cáo tại Seminar khoa Tâm lý – Giáo dục,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: Seminar khoa Tâm lý – Giáo dục,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) Số: Trang: Năm: 2016
[15] Bài báo: Can thiệp và phòng ngừa lao động trẻ em dưới góc độ công tác xã hội ( Nghiên cứu dự án “ An toàn và lành mạnh” – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế)
Intervention and prevention child labor in view of social work at “Safe and Sound” Project- Phu Vang District- Thua Thien Hue Province, VietNam

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: The 1st International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science. (I-CREAMS 2015) November 24th-26th, 2015; Roi Et Rajabhat University Số: Trang: 471-479 Năm: 2015
[16] Tham luận: Kiểm định độ tin cậy của trắc nghiệm động cơ thành đạt bằng phương pháp chia đôi dữ liệu
Testing the reliability of the test engine was split by means of data

Tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Lâm Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 Số: Trang: 334 – 337 Năm: 2013
[17] Bài báo: Động cơ thành đạt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
The Achievement motivation of students at Hue College of Education - University of Hue

Tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Lâm Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 317-322 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Phòng ngừa và can thiệp cho trẻ em lao động sớm tại Dự án "An toàn và Lành mạnh"
Intervention and prevention child labor in view of social work at “Safe and Sound” Project- Phu Vang District- Thua Thien Hue Province, VietNam

Tác giả: Lê Thị Lâm Tạp chí: The 1st International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science. (I-CREAMS 2015) November 24th-26th, 2015; Roi Et Rajabhat University Số: Trang: Năm: 2015