Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Trần Quốc Vinh
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 1995
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng; Phân tích mạng xã hội; Khai phá dữ liệu
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ thông tin
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Đaị học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ntquocvinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ntquocvinh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1995 đến Năm 1995: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Đại cương; Chuyên ngành - Tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 1997 đến Năm 2001: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Công nghệ thông tin; Chuyên ngành - Khoa học máy tính Tại trường Đại học Quốc gia Bách Khoa Odessa, Ukraine, Ukraine
Từ Năm 2001 đến Năm 2002: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Công nghệ thông tin; Chuyên ngành - Phần mềm hệ thống Tại trường Đại học Quốc gia Bách Khoa Odessa, Ukraine, Ukraine
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Công nghệ thông tin; Chuyên ngành - Các hệ thống thông tin điều khiển tự động vi tính hoá và công nghệ tiên tiến Tại trường Đại học Quốc gia Bách Khoa Odessa, Ukraine, Ukraine

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-04-2006 đến 31-08-2013: Giảng viên - Khoa Thống kê - Tin học, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Từ 01-07-2010 đến 31-08-2013: Phó TP - Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Từ 01-09-2013 đến nay: Chủ nhiệm khoa - Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động các trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Thành viên: Đặng Trung Thành , Mã số: Đ2012-04-19
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng hệ thống trả lời tự động bằng giọng nói với khả năng tạo kịch bản linh hoạt tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Thành viên: Nguyễn Phan Vũ , Mã số: Đ2011-04-07
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Thành viên: Đặng Trung Thành ,Châu Ngọc Tuấn , Mã số: T2008-04-15
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Разработка информационно-аналитических систем и систем организации управления
Chủ nhiệm: Kungurtsev A.B , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Mã số: НИР № 729-144
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Информационные снстемы в проектиоровании и управлении
Chủ nhiệm: Kungurtsev A.B , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Mã số: НИР № 393-73
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống xếp hàng tự động và hỗ trợ xử lý công việc với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh , Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn ,Châu Ngọc Tuấn , Mã số: B2009-ĐN04-11
[7] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2015-03-08
[8] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ứng dụng Android cung cấp tin tức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Vương ,Nguyễn Trần Quốc Vinh , Mã số: T2016-03-23
[9] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ứng dụng Android cung cấp tin tức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh ,Nguyễn Văn Vương , Mã số: T2016 – 03 – 23

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học
Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KYHT Quốc gia 'Các vấn đề chọn lọc trong Công nghệ thông tin và Truyền thông' Số: 2019 Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Một phương pháp xác định mức độ lan truyền của thương hiệu trên mạng xã hội Facebook
A method of determining the spreading level of the brand on Facebook

Tác giả: Vũ Thị Vũ Thị Nhạn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Huy Đức Tạp chí: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông Số: XX-2017 Trang: 167-173 Năm: 2017
[3] Bài báo: Mô phỏng ảnh hưởng của nước biển dâng xâm lấn đến khu vực sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Simulation the impact of sea level rise on encroachment on agricultural production in the Mekong Delta Region

Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: X-2017 Trang: 459-466 Năm: 2017
[4] Bài báo: Nhận dạng biểu hiện microarry với cấu trúc đa tuyến tính dựa trên đại số tensor
Tensor-based algebra for multilinear structure of microarray expression recognition

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Võ Trung Hùng Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: X-2017 Trang: 877-883 Năm: 2017
[5] Bài báo: Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization
Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization

Tác giả: Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: X-2017 Trang: 20-27 Năm: 2017
[6] Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TRÊN NỀN WEBGIS
Constructing an information management system for handling natural disasters in Vietnam’s Central region and highlands based on webgis

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 7 Năm: 2016
[7] Bài báo: Các kỹ thuật hình thức trong kiểm chứng cấu hình và chính sách bảo mật thông tin
Các kỹ thuật hình thức trong kiểm chứng cấu hình và chính sách bảo mật thông tin

Tác giả: Trần Mạnh Đông, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông Số: @XIX Trang: 1-6 Năm: 2016
[8] Bài báo: Sinh tự động trigger trên ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ Anchor Modeling trong SQL Server
Automatic trigger generating in T-SQL for supporting of Anchor Modeling in SQL Server

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Đăng Hưng, Hoàng Ngọc Hiển, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: IX-2016 Trang: 7 Năm: 2016
[9] Bài báo: Mô phỏng xâm nhập mặn trên hệ thống cống tại Đồng bằng Sông Cửu long
Simulation of salinity intrusion in sluices systems in the Mekong Delta region

Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: IX-2016 Trang: 10 Năm: 2016
[10] Bài báo: Viết lại truy vấn SPJ để sử dụng khung nhìn thực trong PostgreSQL
Rewriting SQJ queries for using materialized view in PostgreSQL

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông Số: XVIII-2015 Trang: - Năm: 2016
[11] Bài báo: Viết lại truy vấn để sử dụng khung nhìn thực có hàm thống kê trong PostgreSQL
Rewriting queries for using materialized views with aggregations in PostgreSQL

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: VIII-2015 Trang: 760-767 Năm: 2015
[12] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website ASP.NET MVC
Building the application that generates code automatically for ASP.NET MVC websites

Tác giả: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: VIII Trang: 506-511 Năm: 2015
[13] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng dịch vụ thông báo truy vấn cho PostgreSQL
Building the notification service for PostgreSQL

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Ngọc Cương Tạp chí: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông Số: XVII-2014 Trang: 213-219 Năm: 2015
[14] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô-đun sinh tự động mã nguồn trigger trong ngôn ngữ C thực hiện cập nhật gia tăng, đồng bộ các khung nhìn thực trong PostgreSQL
Automatic generating C-language-triggers module for synchronized incremental updating materialized views in PostgreSQL

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Trọng Nhân Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: VII-2014 Trang: 440-448 Năm: 2014
[15] Bài báo: Ứng dụng dịch vụ web để xây dựng hệ thống quản lý đăng nhập một lần
Using web service to build the single-sign-on management system

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 8-2014 Trang: 47 Năm: 2014
[16] Bài báo: Ứng dụng mã hoá lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi
Application of the hybrid cryptosystem to security of the exam question transmi

Tác giả: Nguyễn Tùng Sinh, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12(73).2013 QUYỂN 2 Trang: 129-135 Năm: 2013
[17] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng và tích hợp mô-đun viết lại truy vấn hỗ trợ khung nhìn thực trong PostgreSQL
CONSTRUCTION AND INTEGRATION OF A MODULE FOR QUERIES REWRITING TO SUPPORT MATERIALIZED VIEWS IN POSTGRESQL

Tác giả: Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(69) Trang: 169-175 Năm: 2013
[18] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website .ASPX trên cơ sở dữ liệu
Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website .ASPX trên cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(69) Trang: 182-188 Năm: 2013
[19] Bài báo: Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8 (57) Trang: 69-74 Năm: 2013
[20] Bài báo: Một thử nghiệm sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant V8
Tác giả: Trương Quang Sinh, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 99 (11) Trang: Năm: 2012
[21] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tương tác tự động bằng giọng nói với khả năng tạo kịch bản linh hoạt
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Phan Vũ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (46) Trang: 101-111 Năm: 2011
[22] Bài báo: Cải tiến thuật toán cập nhật gia tăng các khung nhìn thực kiểu SPJ
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (36) Trang: 50-55 Năm: 2011
[23] Bài báo: Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 71(09) Trang: 81-88 Năm: 2010
[24] Bài báo: Ứng dụng thông báo truy vấn và xử lý không đồng bộ để xây dựng các trang .ASPX
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (40) Trang: 296-304 Năm: 2010
[25] Bài báo: Ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao tốc độ thực thi truy vấn
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(30) Trang: Năm: 2009
[26] Bài báo:  Cập nhật không đồng bộ các khung nhìn thực
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật (0868-3960) Số: 74 - 2009 Trang: 30-33 Năm: 2009
[27] Bài báo: Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống gửi/nhận SMS dùng mô-đem GSM
Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (28) Trang: 46-54 Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: A novel solution of enhanced loss function using deep learning in sleep stage classification: predict and diagnose patients with sleep disorders
A novel solution of enhanced loss function using deep learning in sleep stage classification: predict and diagnose patients with sleep disorders

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, Phạm Dương Thu Hằng, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Multimedia Tools and Applications (SCIE, Q1) Số: 2021 Trang: Năm: 2021
[2] Bài báo: A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning
A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning

Tác giả: Abeer Alsadoon, Cộng Sự 1, P. W.C. Prasad, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Multimedia Tools and Applications (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction
A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Computer Methods and Programs in Biomedicine (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[4] Bài báo: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views
A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Trọng Nhân, Trần Đăng Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: VOL 1, NO 2 (103) Trang: 6-13 Năm: 2020
[5] Bài báo: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query
A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Thanh Hào, Phạm Dương Thu Hằng, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Nguyễn Việt Anh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: 5/2 (101) Trang: 6-17 Năm: 2019
[6] Bài báo: Effective Text Data Preprocessing Technique for Sentiment Analysis in Social Media Data
Effective Text Data Preprocessing Technique for Sentiment Analysis in Social Media Data

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 108-117 Năm: 2019
[7] Bài báo: An Analysis on Use of Deep Learning and Lexical-Semantic Based Sentiment Analysis Method on Twitter Data to Understand the Demographic Trend of Telemedicine
An Analysis on Use of Deep Learning and Lexical-Semantic Based Sentiment Analysis Method on Twitter Data to Understand the Demographic Trend of Telemedicine

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 37-45 Năm: 2019
[8] Bài báo: Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method
Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 209-214 Năm: 2019
[9] Bài báo: Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy
Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 260-268 Năm: 2019
[10] Bài báo: Forecasting Trading-Time based Profit-Making Strategies in Forex Industry: Using Australian Forex Data
Forecasting Trading-Time based Profit-Making Strategies in Forex Industry: Using Australian Forex Data

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 396-404 Năm: 2019
[11] Bài báo: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion
Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 300-306 Năm: 2019
[12] Bài báo: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Computational Intelligence (SCIe, Q2) Số: Vol 35 - 2019 Trang: 1-18 Năm: 2019
[13] Bài báo: A method for determining information diffusion cascades on social networks
A method for determining information diffusion cascades on social networks

Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol 6 N2 (96) Trang: 61-69 Năm: 2018
[14] Bài báo: Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining
Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS) Số: X Trang: 307-317 Năm: 2018
[15] Bài báo: fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction
fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction

Tác giả: Giang Thanh Trung, Cộng Sự 1, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng Tạp chí: International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM) Số: 6th Trang: 153-165 Năm: 2018
[16] Bài báo: Cập nhật gia tăng đồng bộ khung nhìn thực cho PostgreSQL
Synchronous Incremental Update of Materialized Views for PostgreSQL

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Programming and Computer Software ( 0361-7688) (SCIe, Q3) Số: Vol. 42, Iss. 5 Trang: 307–315 Năm: 2016
[17] Bài báo: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Determination of the parameters of periodic on/off materialized view in the information system

Tác giả: Kungurtsev A.B, Cộng sự, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol. 4/2 (58) Trang: 42-45 Năm: 2012
[18] Bài báo: Information and Communication Technology Education in Vietnam
Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Proceeding of the Workshop “Information Systems research and education in developing countries” in the International Conference on Informations Systems. Paris, Dec 2008 Số: Trang: 63-69 Năm: 2008
[19] Bài báo: Kiến trúc hệ thống chương trình cho triển khai công nghệ khung nhìn thực
Структура программного обеспечения для реализации механизма материализованных

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Холодильна Техніка і Технологія. Одеса Số: 3(95) Trang: 94-99 Năm: 2005
[20] Bài báo: Các phương pháp cập nhật gia tăng các khung nhìn thực
Методы инкрементальной актуализации материализованных представлений

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Тр. Международной научно-практической конференции «Новые Информационные Технологии в Учебных Заведениях Украины». Украина, Одеcса Số: Trang: 128-130 Năm: 2005
[21] Bài báo: Phương pháp phân tích hệ thống thông tin để triển khai khung nhìn thực
Метод анализа информационной системы для применения материализованных представлений

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Холодильна Техніка і Технология. Одеса Số: 2(94) Trang: 102-105 Năm: 2005
[22] Bài báo: Trích rút dữ liệu từ khung nhìn thực trong các hệ thống thông tin
Извлечение данных из материализованных представлений в информационных

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Тр. Одесск. политехн. ун–та. Одеса Số: 1(23) Trang: 82-87 Năm: 2005
[23] Bài báo: Tự động hoá quá trình cập nhật khung nhìn thực
Автоматизация процесса актуализации материализованных представлений

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Тр. 6-й Международной научно-практической конференции «Современные Информационные и Электронные Технологии». Украина, Одеcса. Số: Trang: 172-173 Năm: 2005
[24] Bài báo: So sánh các truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ xây dựng các khung nhìn thực
Сравнение запросов в реляционных базах данных для построения материализованных представлений

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Блажко А.А Tạp chí: Праці УНДІРТ. Одеса Số: 3(39) Trang: 35-38 Năm: 2004
[25] Bài báo: Nghiên cứu khả năng ứng dụng khung nhìn thực trong các hệ thống thông tin
Анализ возможности применения материализованных представлений в информационных симтемах

Tác giả: Kungurtsev A.B, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Тр. Одесск. политехн. ун–та. Одеса Số: 2(20) Trang: 102-106 Năm: 2003

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Cơ sở ; Năm: 2008 - 2009, Quyết định số: 3173/QĐ-KT, Ngày 15-10-2009.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Cơ sở ; Năm: 2009 - 2010, Quyết định số: 5122/QD-KT, Ngày 20-10-2010.
[3] Chiến sỹ thi đua - - Cơ sở ; Năm: 2010 - 2011, Quyết định số: 6065/QĐ-KT, Ngày 24-10-2011.
[4] Chiến sỹ thi đua - - Cơ sở ; Năm: 2011 - 2012, Quyết định số: 6520/QĐ-KT, Ngày 10-10-2012.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Bộ ; Năm: 2008 - 2012, Quyết định số: 2481/QĐ-BGDĐT, Ngày 09-07-2012.
[6] Chứng nhận - Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Ba giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam (2010) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010, Ngày 01-12-2010.
[7] Chứng nhận - Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Khuyến khích giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam (2011) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2011, Ngày 01-02-2011.
[8] Chứng nhận - Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Ba giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam (2012) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2012, Ngày 01-12-2012.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (8)
1 Trần Hoàng Bình

Đề tài: Ứng dụng Random Forest để tư vấn chọn lộ trình học trong học chế tín chỉ

Đại học Đà Nẵng 2015 2015
2 Trần Ngọc Hiến Lê

Đề tài: Xây dựng chương trình sinh tự động mã các trigger thực hiện cập nhật gia tăng các bảng khung nhìn thực nối ngoài

Đại học Đà Nẵng 2014 2015
3 Nguyễn Tùng Sinh

Đề tài: Ứng dụng mã hoá lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi tại Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
4 Nguyễn Đức Phong

Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu để xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tim mạch

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
5 Đặng Bảo Tuấn

Đề tài: Nghiên cứu các giải thuật phân lớp và ứng dụng xây dựng hệ thống dự đoán rủi ro trong trong ngân hàng

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
6 Lê Thanh Tùng

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh mã nguồn tự động cho các trang JSP

Đại học Đà Nẵng 2011 2012
7 Trương Quang Sinh

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant Object Database

Đại học Đà Nẵng 2011 2012
8 Phạm Cẩm Vân

Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu để tư vấn học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam

Đại học Đà Nẵng 2011 2012