Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Đình Triển
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh: cần cập nhật
Quê quán: cần cập nhật
Dân tộc: cần cập nhật
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Vật lý Lý thuyết, Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại hoc Huế - Việt Nam, Năm: 2002
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: cần cập nhật
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý lý thuyết – Vật lý toán
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan: 0913005279
E-mail: hoangtrien@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-dinh-trien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1998 đến Năm 2002: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý Lý thuyết Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại hoc Huế, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý Lý thuyết - Vật lý Toán Tại Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2010: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý Lý thuyết - Vật lý Toán Tại Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-2002 đến 31-08-2011: Giáo viên - Dạy THPT tại Trường THPT Minh Hóa, Quảng Bình.
Từ 01-09-2011 đến 30-11-2012: Giảng viên - Giảng dạy tại Trường ĐHKHTN- ĐHQG Hà Nội.
Từ 01-12-2012 đến nay: Giảng viên -  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều
Chủ nhiệm: Hoàng Đình Triển , Thành viên: Trần Bá Nam ,Lê Hồng Sơn ,Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: DN2013
[2] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng , hố lượng tử ,dây lượng tử ,...”
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: 103.01.18.09
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: QG-09-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ PHỤ THUỘC CỦA HỆ SỐ HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH TRỤ HỐ THẾ PARABOL VÀO CÁC THAM SỐ CỦA DÂY LƯỢNG TỬ
The dependence of the nonlinear absorption coefficient of electromagnetic waves in cylindrical quantum wire on the parameters of the quantum wire

Tác giả: Hoàng Đình Triển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 21 Năm: 2015
[2] Bài báo: Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu trong dây lượng tử hình chử nhật khi có mặt trường laser với cơ chế tán xạ điện tử - phonon âm
Calculation of the Absorption Coefficient of a Weak Electromagnetic Wave in Rectangular quantum Wires in the Presence of Laser Radiation with the Electron - Acoustic Phonon Scattering Mechanism, VNU journal of science, Mathematics – physi

Tác giả: Hoàng Đình Triển Tạp chí: VNU journal of science, Mathematics – physics Số: Trang: 86-90 Năm: 2015
[3] Tham luận: Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường
The quantum theory of the absorption coeficience of the electromagnetic wave by confined electron in quantum wire with the infinity potential in the precence magnetic

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc Số: Trang: 237-242 Năm: 2013
[4] Bài báo: Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems
Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Lê Thị Thu Hà, Bùi Thị Thu Giang, Hoàng Đình Triển Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 266-269 Năm: 2011
[5] Bài báo: Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires
Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires

Tác giả: Le Dinh, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 262-265 Năm: 2011
[6] Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System
The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Bùi Thị Thu Giang Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 115-120 Năm: 2010
[7] Tham luận: The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential
The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: The 34th Vietnam National conference on Theoretical Physics Số: Trang: 36-37 Năm: 2009
[8] Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires
The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Đỗ Quốc Hùng, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Proceeding of IWNA 2009, Vung Tau, Vietnam Số: Trang: 147-151 Năm: 2009
[9] Bài báo: The dependence of the parametric transformation coefficient of acoustic and optical phonons in doped superlattices on concentration of impurities
The dependence of the parametric transformation coefficient of acoustic and optical phonons in doped superlattices on concentration of impurities

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Vũ Nhân Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 123-128 Năm: 2009
[10] Bài báo: Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires
Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol Số: Trang: 123-128 Năm: 2008
[11] Bài báo: Calculation of the nonlinear absorption on coefficient of a electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices
Calculation of the nonlinear absorption on coefficient of a electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Số: Trang: 236-239 Năm: 2008
[12] Bài báo: A number high-frequency effects on semiconductor superlattices
A number high-frequency effects on semiconductor superlattices

Tác giả: Lương Văn Tùng, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Số: Trang: 228-231 Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well
Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well

Tác giả: Hoàng Đình Triển Tạp chí: Thin Solid Films Số: 682 Trang: 10-17 Năm: 2019
[2] Tham luận: The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice
The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: 1st International Workshop on Theoretical Số: Trang: Năm: 2013
[3] Bài báo: Effect of magnetic field on nonlinear absorption of a strong strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems
Effect of magnetic field on nonlinear absorption of a strong strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems.

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Lê Thái Hưng, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Behavior of electromagnetic waves in different media and structures,INTECH , Croatia Số: Trang: 275-300 Năm: 2011
[4] Bài báo: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in a cylindrical quantum wire
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in a cylindrical quantum wire

Tác giả: Nguyễn Vũ Nhân, Hoàng Đình Triển Tạp chí: Journal of USA-Progress In Electromagnetics Research Letters Số: Trang: 87-96 Năm: 2011
[5] Bài báo: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: Waves propagation-INTECH , Croatia Số: Trang: 461-482 Năm: 2011
[6] Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires
The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: Journal of the Korean Physical Society Số: Trang: 120-127 Năm: 2010
[7] Bài báo: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave byconfined electrons in rectangular quantum wires
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave by confined electrons in rectangular quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: PIERS Proceedings, Xi'an, China Số: Trang: 336-341 Năm: 2010