Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Văn Vương
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán: Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2013
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chuyên Viên
Học vị - Chức danh KH: Đại học
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Dot NET; Cơ sở dữ liệu; CakePHP
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: (84-511) 3 733 293
E-mail: vanvuong2610@gmail.com; vanvuong.nguyen0408@hotmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-vuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2009 đến Năm 2013: Trình độ - Đại học; Ngành - Hệ thống thông tin quản lý; Chuyên ngành - Hệ thống thông tin quản lý Tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-07-2013 đến 30-04-2014: Chuyên viên - Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 01-05-2014 đến nay: Chuyên viên - Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đề tài số 1
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu An , Thành viên: Nguyễn Văn Vương ,Сапроновa Л.В. , Mã số: DD1233-32
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Vương , Thành viên: Hồ Ngọc Tú , Mã số: T2015-03-32
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ứng dụng Android cung cấp tin tức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Vương ,Nguyễn Trần Quốc Vinh , Mã số: T2016-03-23
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ứng dụng Android cung cấp tin tức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh ,Nguyễn Văn Vương , Mã số: T2016 – 03 – 23

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Bài báo tiếp theo
Bài báo tiếp theo

Tác giả: Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 1 Trang: 10-15 Năm: 2020
[2] Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TRÊN NỀN WEBGIS
Constructing an information management system for handling natural disasters in Vietnam’s Central region and highlands based on webgis

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 7 Năm: 2016
[3] Bài báo: Sinh tự động trigger trên ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ Anchor Modeling trong SQL Server
Automatic trigger generating in T-SQL for supporting of Anchor Modeling in SQL Server

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Đăng Hưng, Hoàng Ngọc Hiển, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: IX-2016 Trang: 7 Năm: 2016
[4] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website ASP.NET MVC
Building the application that generates code automatically for ASP.NET MVC websites

Tác giả: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: VIII Trang: 506-511 Năm: 2015
[5] Bài báo: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp cho trường đại học
An integrated system for science management

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 1 Năm: 2015
[6] Tham luận: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp
INTEGRATED SCIENTIFIC MANAGEMENT SYSTEM

Tác giả: Nguyễn Văn Vương, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: KY HTKH Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[7] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 Số: Trang: 122-122 Năm: 2015
[8] Bài báo: Ứng dụng dịch vụ web để xây dựng hệ thống quản lý đăng nhập một lần
Using web service to build the single-sign-on management system

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 8-2014 Trang: 47 Năm: 2014
[9] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website .ASPX trên cơ sở dữ liệu
Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website .ASPX trên cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(69) Trang: 182-188 Năm: 2013
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Sách giáo trình - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam