Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Bành Đức Dũng
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~banh-duc-dung

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
Quốc tế
[1] Bài báo: On strictly generalized p. quasi-Baer rings.
On strictly generalized p. quasi-Baer rings.

Tác giả: Lê Đức Thoang, Trương Công Quỳnh, Bành Đức Dũng Tạp chí: East-West J. Math. Số: Vol. 9, No.2 Trang: 189-196 Năm: 2007