Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Cần cập nhật
Quê quán: Cần cập nhật
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113699332
E-mail: cuonganh58@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~duong-quoc-cuong