Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đặng Đức Long
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dang-duc-long

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (GA-GENETIC ALGORITHM) VÀ ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN SINH HỌC PHÂN TỬ
Chủ nhiệm: , Thành viên: Đặng Đức Long , Mã số: T2018-TN-03
[2] Cấp cơ sở (Trường): Tối ưu hóa thuật toán ACO áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của chuỗi RNA
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Đặng Đức Long , Mã số: T2015-03-03
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐÀN KIẾM - ACO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU TRONG LĨNH VỰC SINH HỌC
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Đặng Đức Long , Mã số: Đ2012-03-15

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ
RNA SECONDARY STRUCTURE PREDICTION BY A COMBINATION OF GENETIC ALGORITHM WITH FUZZY LOGIC

Tác giả: Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR'2018 Trang: 110-119 Năm: 2018
[2] Bài báo: DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ
RNA SECONDARY STRUCTURE PREDICTION BY A COMBINATION OF GENETIC ALGORITHM WITH FUZZY LOGIC

Tác giả: Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR'2018 Trang: 110-119 Năm: 2018
[3] Bài báo: DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ
RNA SECONDARY STRUCTURE PREDICTION BY A COMBINATION OF GENETIC ALGORITHM WITH FUZZY LOGIC

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR'2018 Trang: 110-119 Năm: 2018
[4] Bài báo: CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ ÁP DỤNG DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA
IMPROVED GENETIC ALGORITHMS AND THE APPLICATION OF PREDICTIVE RNA SECONDARY STRUCTURES

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR 10 Trang: 54-67 Năm: 2017
[5] Bài báo: ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC GIẢI THUẬT BIỂU DIỄN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA
EVALUATION AND COMPARISON OF PERFORMING ALGORITHMS OF RNA SECONDARY STRUCTURE

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 7-A Trang: 5-19 Năm: 2016
[6] Bài báo: Đo đạc hàm lượng sinh học sử dụng tác nhân từ tính
Measurement of Biological Concentration Using Magnetic Agents

Tác giả: Đặng Đức Long, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Cao Xuân Hữu Tạp chí: Journal of Science and Technology, The University of Danang Số: 12 (61) Trang: 40-46 Năm: 2012
[7] Bài báo: Áp dụng thuật toán ACO vào việc giải các bài toán tối ưu trong sinh học phân tử
Applycation of aco algorithms for molecular biology problems

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Trần Quốc Chiến, Đặng Đức Long Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(04) Trang: HOT Năm: 2012
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO LINH CHI VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ NẤM LINH CHI
STUDY ON PRODUCTION OF LINGZHI-BASED CONCENTRATE AND BEVERAGE

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Đặng Đức Long Tạp chí: TC khoa học & công nghệ Số: Vol.49, N0. 6A Trang: 198-203 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Tìm cấu trúc tối ưu của các phân tử RNA bằng tính toán mềm
Finding optimized structures of RNA molecules by soft computing approaches

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: Asian Workshop on Clifford's Geometric Algebra and Information Technology Số: Trang: Năm: 2015
[2] Tham luận: Harvesting Spirulina – Green super food for life by ultrasound
Harvesting Spirulina – Green super food for life by ultrasound

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Đặng Đức Long, Nguyễn Thị Minh Xuân Tạp chí: Proceeding of Vietnam- France Conference on Chemistry and Material for Sustainable Development (Chimie et Matériaux pour un Environment Durable – CMED2013), Danang University of Technology, 06/2013 Số: Trang: 90-96 Năm: 2013