Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đỗ Bang
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~do-bang

Sách - giáo trình
[1] Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX - Năm xuất bản: 1014; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngNXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam