Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Tấn Lê
Ngày sinh: 1955
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán: Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam, Năm: 1978
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Quản lý đào tạo; Sinh học
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục Dân số - Môi trường; Giáo dục giới tính; Môi trường và con người; Sinh lý thực vật; Sinh thái học đại cương
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 27/1 Nguyễn Huy Tưởng, Tổ 108, Hoà Mỹ, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 02363841483
E-mail: ntanle@yahoo.com; ntle@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-tan-le

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1973 đến Năm 1978: Trình độ - Đại học; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ Năm 1980 đến Năm 1982: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Sinh lý thực vật Tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam
Từ Năm 1987 đến Năm 1992: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Sinh lý thực vật Tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1978 đến 01-01-1982: Giảng viên - Khóa Hóa Sinh Nông, Trường Cao đẳng Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Từ 01-01-1982 đến 01-01-1993: Giảng viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1993 đến 01-01-1994: Trưởng Phòng Hành chính–Tổng hợp - Trưởng Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến 01-01-1996: Phó Trưởng Phòng Trung học Phổ thông - Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1999 đến 31-07-2016: Trưởng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Từ 01-08-2016 đến nay: Giảng viên - Khoa Sinh - Môi trường, Trường ĐHSP, ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô tại xã Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Thành viên: Bùi Huy Hoàng ,Lê Thị Kim Lành , Mã số: Đ2011-03-22
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ cấu phân bón để tăng cường khả năng chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: B2008-ĐN03-32
[3] Cấp Bộ: Tổng hợp phức chất vi lượng đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng trồng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Văn Hai , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: B2006-ĐN01-01
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: B2004-16-28
[5] Cấp Bộ: Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2001-2005
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Thành viên: Phạm Văn Hai , Mã số: B2001-16-11
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng chương trình môn quản trị học đường cho sinh viên cao đẳng và trung học sư phạm
Chủ nhiệm: Lê Nhị Hà , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê ,Hoàng Ngọc Hùng , Mã số: T1998
[7] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Thực trạng môi trường trường học ở các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. ­
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: VNRP1996
[8] Tỉnh/Thành phố: Thống kê danh lục các loài thực vật, động vật tại Sơn Trà; đưa ra danh sách các loài đặc hữu có nguy cơ tiệt chủng cần được bảo vệ
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê ,Đặng Quốc Hoè , Mã số: QNĐN-1996
[9] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu nội dung và phương pháp đưa giáo dục môi trường địa phương vào giảng dạy qua các môn học ở bậc phổ thông cho học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Bùi Công Minh , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: QNĐN-1995
[10] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu tác động của việc khai thác mỏ vàng Bông Miêu đến môi trường địa phương và đời sống cư dân tại đây
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đoàn , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: BM1995
[11] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Mo, B và của chất ức chế hô hấp sáng Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: NCS1987
[12] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mo và chất ức chế quang hô hấp Na2SO3 đến hoạt động quang hợp và một số chỉ tiêu sinh lí sinh hoá, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương.
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: CH1982

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CÀ TÍM (Solanum melongena L.) GIỐNG THÁI LAN (EGGPLANT No1) TRỒNG TẠI XÃ HÒA KHƯƠNG, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
RESEARCH ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF THE THAI EGGPLANT VARIETY (Solanum melongena L., EGGPLANT No1) PLANTED AT HOA KHUONG COMMUNE, HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thanh Bình Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[2] Bài báo: So sánh một số chỉ tiêu sinh lí và sinh hóa trong hạt nảy mầm của hai giống lúa kháng axit khác nhau OM1490 và CR203 dưới tác động của môi trường axit và môi trường axit bổ sung KClO3 được xử lí với hạt giống
Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid - resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to see

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 63 Trang: 169-176 Năm: 2018
[3] Bài báo: Nâng cao hiệu quả dạy học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lý học thực vật cho sinh viên đại học ngành Sinh học thông qua việc khai thác mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và kiến thức Sinh học
Improving the effectiveness of teaching chapter Photosynthesis (the Plant Physiology) for undergraduated degree through applying relationship of knowledge of physics and biology

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Số: 6/2018) Trang: 2005-2008 Năm: 2018
[4] Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam
The Effects of Mo, B, Cu and gibberellin on the development and quality of the jicama (Pachyrhizus erosus L.) grown on sandy soil at different potassium levels in Quang Nam province

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học Yersin - Trường Đại học Đà Lạt Số: 03 Trang: Năm: 2017
[5] Bài báo: Phát triển năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh phổ thông của giáo viên sinh học đáp ứng đổi mới giáo dục
Developing the competence in guiding natural reality for students of biology teachers to meet education innovation

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY HTKH quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" Số: Trang: 304-309 Năm: 2017
[6] Bài báo: Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Biology intergrated teaching in curriculum at Universit ty of Education - The Danang University

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Số: 394 (Kì 2 -11/2016) Trang: 51-53 Năm: 2016
[7] Bài báo: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của một số giống lạc (Arachis hypogea L) có năng suất khác nhau trồng tại Thanh Hóa
Study of some physiological and biochemical indexes of some peanut varieties (arachis hypogaea. L) grown in Thanh Hoa province

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 1285-1293 Năm: 2016
[8] Bài báo: Nghiên cứu thăm dò năng suất, phẩm chất hạt của năm giống lạc (Arachis hypogea L.) trồng trên đất bazan tại Gio An, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Exploratory study on productivity and quality seeds of five varieties of peanut (Arachis hypogaea L.) grown in Gio An, Gio Linh, Quang Tri province

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 1006-1013 Năm: 2016
[9] Bài báo: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một số đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên
Corrrelation analysis between physical knowledge and biological knowledge in the training curriculum of biology teacher education and some recommendations For improving the quality of student education

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 1481-1486 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
A research on the growth and development ability of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) planted in Hoa Phuoc commune, Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Số: 12(78)2015 Trang: 170-177 Năm: 2015
[11] Bài báo: Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại các trường sư phạm và một số ý kiến đề xuất
Specialized English teaching patterns in pedagogical schools and some comments suggestions

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội thảo khoa học về đào tạo sinh viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường sư phạm, Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Trường Đại học Sư phạm Huế, tháng 11-2015 Số: Trang: 89-95 Năm: 2015
[12] Bài báo: Xây dựng trường thực hành sư phạm vệ tinh - Giải pháp phù hợp để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên các trường sư phạm đa cấp
Building satellite pedagogical practices schools – A suitable solution for professional training for students of multi-level pedagogical universities

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Số: 357 - Kỳ 1(5/2015) Trang: 11-13 Năm: 2015
[13] Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Dưa trời T3291 (Trichosanthes anguina L.) trồng ở vụ Xuân Hè tại Đà Nẵng
A study of the growth, development, productivity and quality of the trichosanthes T3291 (Trichosanthes anguina L.) planted in ecological conditions of the spring - summer crop in Danang

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(86)-2015 Trang: 135-140 Năm: 2015
[14] Bài báo: VẬN DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Applying the professional standards of high school teachers to building the output standards at University of Education

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 95 Năm: 2014
[15] Bài báo: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống cà chua trái nhỏ trồng tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(78) Trang: 164-168 Năm: 2014
[16] Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống hoa chuông trồng trong vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Vinh Số: 43, số 2A Trang: 28-35 Năm: 2014
[17] Bài báo: Phân tích mối tương quan giữa Chương trình đào tạo của trường sư phạm và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Số: 327 kỳ 1 (2/2014) Trang: 22-23 Năm: 2014
[18] Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa của một số giống layơn (Gladiolus communis L.) trồng trong vụ Đông tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8(29) Trang: 152-156 Năm: 2013
[19] Bài báo: Ảnh hưởng của kali nitrat và các nguyên tố vi lượng đồng, kẽm, mangan, bo đến khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Influences of potassium nitrate and microelements copper, zinc, manganese and bo on the growth, development, productivity and quality of the corn (Zea mays L.) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province.

Tác giả: Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(64) Trang: 148-152 Năm: 2013
[20] Bài báo: Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Influence of KClO3 and some microelements on the growth, development, productivity and quality of the mung beans (Vigna radiata (L.) wilczeck) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province

Tác giả: Lê Thị Kim Lành, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Số: 6(01), 2013 Trang: 17-21 Năm: 2013
[21] Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống ngô bao tử LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân Phước Tạp chí: TC Khoa học và Gáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: Năm: 2012
[22] Bài báo: Tác động của các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn và gibberellin đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam
Effects of the microelements B, Cu, Zn and gibberellin on the growth, development and productivity of the corn grown on the gray land in Duyxuyen, Quangnam

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(50) Trang: 90-95 Năm: 2012
[23] Bài báo: Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng
Potential of growth and development of some lily varieties planted in the Winter crop in Danang city.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Kim Yến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(01) Trang: 33-38 Năm: 2012
[24] Bài báo: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tại khu vực Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tính Gia Lai đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Lệ Cần đã phục tráng
Effects of some ecological factors in Tanbinh Commune, Dakdoa District, Galai Province on the growth, development, quality and productivity of revigorated Lecan sweet potato

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(51) Trang: 73-79 Năm: 2012
[25] Bài báo: Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
The formation in credit system at University of Education - The University of Danang

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Đà Nẵng. Số: Trang: 53-63 Năm: 2011
[26] Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện
The actual of the implementation of teaching the course 'Gender education" to students of University of Education- The University of Danang and solutions for improvement

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 110-117 Năm: 2011
[27] Bài báo: Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự phát triển và năng suất của cây vừng trong điều kiện nhiệt độ cao vào vụ hè tại Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 3(38) Trang: 111-116 Năm: 2010
[28] Bài báo: Tổng hợp phức chất đa phối tử Glutamat Molypdat Neodim và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng phát triển của cậy đậu tương
Synthesis Of Neodymium Glutamate Molybdate Complex And Its Application To Biological Activity On The Growth And Development Of Soybean

Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: T. 48, 4A - 2010 Trang: 645 - 651 Năm: 2010
[29] Bài báo: Nghiên cứu đời sống của cây lạc trong điều kiện nóng hạn ở vụ hè tại Đà Nẵng
A research on the life of the peanut under the drought conditions of the summer crop in Danang

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Đình Ngàn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 117-124 Năm: 2010
[30] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, đến tính chịu hạn và chịu nóng của cây vừng
A research on the influence of the microelements B, Mn, Cu, Zn on the tolerance of drought heat of the sesame.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (36) Trang: 77-82 Năm: 2010
[31] Bài báo: Học chế tín chỉ nhìn dưới góc độ người quản lý
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[32] Bài báo: Tác dụng của việc xử lý muối canxi clorua (CaCl2) làm tăng tính chịu nóng của cây vừng trồng vụ hè tại Đà Nẵng
A research in the influence of the caicium chloride (CaCl2) solution on the tolerance of heat of the seasame in the summer crop in Danang

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Kinh tế Sinh thái Số: 36 Trang: 24-28 Năm: 2010
[33] Bài báo: Tổng hợp phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng phát triển của cây đậu tương
Synthesis of multi-ligand complex of rare earths and its application to the biological activity on the growth and development of the soybean

Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 84-90 Năm: 2010
[34] Bài báo: Tổng hợp phức chất Glutamat borat neodim và thử nghiệm làm phân bón vi lượng cho cây vừng
Synthesis of neodymium glutamate molypdate complex and its application to the production of the micronutrients fertilizer for sesame

Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(31) Trang: 66-73 Năm: 2009
[35] Bài báo: Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện.
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Số: Trang: 7-21 Năm: 2009
[36] Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về việc quản lý công tác đào tạo ở trường đại học theo phương thức tín chỉ
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY HTKH về công tác đào tạo, trường Đại học Quảng Nam Số: Trang: Năm: 2007
[37] Bài báo: Triển khai chuyển đổi hệ thống đào tạo từ niên chế sang tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Lê Văn Sơn Tạp chí: KY Hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2007
[38] Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về kinh nghiệm quản lý đào tạo ở trường đại học
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY KY hội thảo khoa học về công tác đào tạo, trường CĐSP Quảng Nam Số: Trang: 8-14 Năm: 2006
[39] Bài báo: Ảnh hưởng của việc xử lý nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè trong điều kiện trồng thí nghiệm tại Đà Nẵng
The influence of the coconut water on the summer grown sesame (Sesamum indicum L.) in the experiment conditions of Danang

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(10) Trang: 73-78 Năm: 2005
[40] Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về việc sử dụng Powerpoint trong giảng dạy sinh học
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, trường ĐHSP Huế. Số: Trang: 173-177 Năm: 2004
[41] Bài báo: Trường sư phạm với việc đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội thảo khoa học đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp dạy học, trường CĐSP Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2003
[42] Bài báo: Một số ý kiến về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội nghị khoa học về quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục đại học, Đà Nẵng Số: Trang: 37-41 Năm: 2001
[43] Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về giảng dạy phần Sinh thái học ở lớp 11 Trung học phổ thông kết hợp với giáo dục môi trường cho học sinh
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội thảo Quốc tế Sinh học, Hà Nội, 2-5/7/2001. Số: Trang: 340-342 Năm: 2001
[44] Bài báo: Mối liên quan giữa phát triển kinh tế tri thức và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở trường Đại học Sư phạm
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP- Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 14-19 Năm: 2001
[45] Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về việc triển khai giáo dục môi trường trong bối cảnh hiện nay
Environmental education.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báp Khoa học Trường ĐHSP - ĐHĐN Số: 3 Trang: 32-35 Năm: 2000
[46] Bài báo: Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm tham gia công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong tương lai
Education

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY HTKH về Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên - Sở Giáo dục và Đào tạo tp Đà Nẵng - Dự án VIE/97/P05. Số: Trang: 9-15 Năm: 2000
[47] Bài báo: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (11/1998) Trang: 384-387 Năm: 1998
[48] Bài báo: Xây dựng môi trường sư phạm - điều cốt lõi trong việc đào tạo giáo viên.
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội nghị khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Vinh, tháng 12-1998. Số: Trang: 213-217 Năm: 1998
[49] Bài báo: Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 Trang: 40-45 Năm: 1998
[50] Bài báo: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội - Những giải pháp cải thiện
Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (11/1998) Trang: 372-377 Năm: 1998
[51] Bài báo: Dự kiến nhu cầu và sơ bộ đề xuất vành đai cung cấp rau xanh cho khu công nghiệp Dung Quất
Estimates of the demand and some premilinary proposals for setting up a green vegetable belt for the Dung Quat industrial zone

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội nghị khoa học quốc tế về Dung Quất : Những tác động xã hội - kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực, Quỹ Việt Mỹ, Đại học Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, 31/3- Số: Trang: 151-156 Năm: 1997
[52] Bài báo: Một số nét về môi trường tự nhiên ở các trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng và những đề xuất bước đầu
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội thảo về môi trường trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Chương trình nghiên cứu VNRP Số: Trang: 74-83 Năm: 1997
[53] Bài báo: Suy nghĩ về một số biện pháp góp phần nâng cao nhận thức giáo dục môi trường trong các trường học
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY Hội nghị khoa học cấp quốc gia về giáo dục môi trường trong trường học Số: Trang: 63-79 Năm: 1995
[54] Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng
The forest situation and problem of forest protection in Quangnam - Danang

Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông tin Môi trường Số: số 1 Trang: 7 - 8 Năm: 1994
[55] Bài báo: Sử dụng axit 2,4-diclopheroxyaxetic (2,4 D) trong việc giâm cành
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo Khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 3 Trang: 12-14 Năm: 1994
[56] Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B và Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng Số: 2 Trang: 5-9 Năm: 1993
[57] Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B đến hoạt động quang hợp và hô hấp của cây lạc
The influence of the microelements Mo and B on the photosynthesis and the respiration of the peanut.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Tập san Khoa học trường ĐHSP Huế Số: 2 Trang: 11-14 Năm: 1993
[58] Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến hoạt động quang hợp, sinh trưởng phát triển và năng suất của cây lạc
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1 Số: 4 Trang: 47-50 Năm: 1992
[59] Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến khả năng cố định đạm của cây đậu phộng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng Số: 1 Trang: 7-10 Năm: 1992
[60] Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông
Intergrating demographic and environmental education in teaching some subjects in high school

Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Số: số 2 Trang: 29-31 Năm: 1992
[61] Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến một số chỉ tiêu quang hợp và phẩm chất hạt của cây lạc
The influence of sodium sunfite on the photosynthesis and the quality of grains of groundnut

Tác giả: Trần Đăng Kế, Nguyễn Tấn Lê, Vũ Văn Vụ Tạp chí: Tạp chí Sinh học. Số: 14(3) Trang: 40-43 Năm: 1992
[62] Bài báo: Ảnh hưởng của Sunfit Natri đến hoạt động quang hợp của cây lạc
The influence of sodium sunfiteon the photosynthesis of the groundnut

Tác giả: Trần Đăng Kế, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 1 Số: 1 Trang: 42-45 Năm: 1992
[63] Bài báo: Ảnh hưởng của Mo và B đến năng suất và phẩm chất hạt lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng
The influence of microelements Mo, B on the productivity and the quality of grains of the groundnut in Quangnam Danang province.

Tác giả: Trần Đăng Kế, Nguyễn Tấn Lê, Thái Duy Ninh Tạp chí: TC Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số: 6 Trang: 219-221 Năm: 1992
[64] Bài báo: Tác động của chất ức chế hô hấp sáng và một số nguyên tố vi lượng đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, sinh lí sinh hoá của cây lạc tại Quảng Nam - Đà Nẵng trong vụ Đông Xuân 1990
Effects of the photorespiration inhibitor and the microelements on the growth, development, physiological and chemical biology of the peanut in Quangnam - Danang during the 1990 winter-spring havest

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Tạp chí Sinh học. Số: 12(3) Trang: 27-32 Năm: 1990
[65] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Na2SO3 đến quá trình quang hợp, năng suất và phẩm chất của cây lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Primary study of the influence of the sodium sunfite on the photosynthesis, productivity and the quality of the peanut in Quangnam Danang province

Tác giả: Trần Đăng Kế, Nguyễn Tấn Lê, Thái Duy Ninh Tạp chí: TC Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số: 12(6) Trang: 349-351 Năm: 1989
[66] Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hô hấp ở cây đậu tương
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 1 Số: C, 1988 Trang: 79-84 Năm: 1988
[67] Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hợp ở cây đậu tương
Primary study of function of the Na2SO3 on the photosynthesis of the soybean.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: Tạp chí Sinh học. Số: 10(2) Trang: 37-40 Năm: 1988
[68] Bài báo: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và chất ức chế quang hô hấp đến một số chỉ tiêu sinh lí hoá sinh, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng Số: 1 Trang: 1-4 Năm: 1986
[69] Bài báo: Dùng Na2SO3 trong việc ức chế quá trình quang hô hấp ở thực vật C3 để tăng năng suất cây trồng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Nội san Khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng Số: Trang: 75-80 Năm: 1985
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 10 - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 11 - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 12 - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Bài tập Sinh học 10 - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Bài tập Sinh học 10 nâng cao - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Bài tập Sinh học 6: 376 câu hỏi trắc nghiệm - Năm xuất bản: 1995; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[11] Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 1) - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[12] Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 2) - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[13] Luyện giải bài tập Sinh học 11 - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[14] Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 1) - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[15] Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 2) - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[16] Phương pháp giải bài tập Di truyền học lớp 9 - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[17] Các mẫu hoạt động giáo dục môi trường dùng cho trường Trung học cơ sở (Môđun : Người bạn của sự sống) - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2010 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1975 - 2010, Quyết định số: 4957/QĐ-BGDĐT, Ngày 01-11-2010.
[2] Bằng khen - Đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2001 - 2005, Quyết định số: 07/QĐ/BGD&ĐT, Ngày 02-01-2007.
[3] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010 - 2011, Quyết định số: 1962/QĐ-BGDĐT, Ngày 25-05-2011.
[4] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 - UBND Thành phố ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 7609/QĐ-UBND, Ngày 25-10-2014.
[5] Bằng khen - Thành tích tốt trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 1993 - 1994, Quyết định số: 597/KT-UBND, Ngày 01-06-1995.
[6] Chứng nhận - Tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ - Chủ tịch nước ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 2919/QĐ-CTN, Ngày 11-11-2014.
[7] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1978 - 2005, Quyết định số: 6928/QĐ/BGD&ĐT, Ngày 07-12-2005.
[8] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Thành phố ; Năm: 1977 - 2001, Quyết định số: 511/QĐ/TƯĐTN, Ngày 12-03-2001.
[9] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2009 - 2011, Quyết định số: 2481/QĐ-BGDĐT, Ngày 09-07-2012.
[10] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2011 đếnăm 2015 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2012 - 2015, Quyết định số: 5540/QĐ-BGDĐT, Ngày 13-11-2015.
[11] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2016 - 2017, Quyết định số: 2726/QĐ-KT, Ngày 22-08-2017.
[12] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 5079/QĐ-KT, Ngày 17-08-2016.
[13] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014 - 2015, Quyết định số: 4363/QĐ-KT, Ngày 21-08-2015.
[14] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 4754/QĐ-KT, Ngày 18-08-2014.
[15] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Quyết định số: 4682/QĐ-KT, Ngày 12-08-2013.
[16] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011-2012 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011 - 2012, Quyết định số: 6520/QĐ-KT, Ngày 10-10-2012.
[17] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010 - 2011, Quyết định số: 6065/QĐ-KT, Ngày 24-10-2011.
[18] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010 - 2011, Quyết định số: 6065/QĐ-KT, Ngày 24-10-2011.
[19] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2009 - 2010, Quyết định số: 5122/QĐ-KT, Ngày 20-10-2010.
[20] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2008-2009 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2008 - 2009, Quyết định số: 3173/QĐ-KT, Ngày 15-10-2009.
[21] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2005-2006 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2005 - 2006, Quyết định số: 2667/QĐ-TĐKT, Ngày 14-11-2006.
[22] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2002-2003 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2002 - 2003, Quyết định số: 1651/QĐ-TĐKT, Ngày 05-11-2003.
[23] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2001-2002 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2001 - 2002, Quyết định số: 1501/QĐ-TĐKT, Ngày 15-11-2002.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (25)
1 Đặng Phước Hiếu

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố các loài thực vật họ Kim giao (Podocarpaceae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2019 2020
2 Nguyễn Thị Minh Tâm

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất phẩm chất của cây Chia (Saivia hípanica) trong điều kiện sinh thái tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2017 2018
3 Bùi Đức Hạnh

Đề tài: Ảnh hưởng của các mức phân kali khác nhau đến quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất cây dưa lưới (Cucumis melo L,) trồng trong điều kiện sinh thái bán nhân tạo tại Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2017 2018
4 Nguyễn Thanh Bình

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sinh thái tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến đời sống cây Cà tím (Solanum melongena) giống Thái Lan (Eggplant NO1)

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2017 2018
5 Đặng Thị Yến Nhi

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và CaCl2 đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống lúa CH207 trong điều kiện sinh thái vụ hè tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
6 Nguyễn Ngọc Thanh Trà

Đề tài: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống cà chua trái nhỏ trong điều kiện sinh thái thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
7 Lê Thị Kim Lành

Đề tài: khoáng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây đậu xanh (Vigna vadiata (L).Wilczek) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
8 Bùi Huy Hoàng

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô ( Zea mays. L) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
9 Ngô Thị Thu Vân

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (Sinningia speciosa) và kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
10 Đoàn Hiếu Mến

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của một số giống hoa layơn trồng trong vụ Đông tại xã Hòa Khương huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2012 2013
11 Nguyễn Thị Nhụy Kính

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và góp phần cải tạo đất của cây đậu tương trong điều kiện sinh thái tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2011 2012
12 Nguyễn Thị Hoài Thương

Đề tài: : Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh cao sản trong điều kiện sinh thái xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2011 2012
13 Đặng Kim Yến

Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng hoa một số giống lily trong vụ Đông năm 2011 tại thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2011 2012
14 Lương Thế Dự

Đề tài: Nghiên cứu đời sống của cây quế (Cinnamomum cassia BL.) trong điều kiện sinh thái ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2010 2011
15 Nguyễn Quốc Cường

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2010 2011
16 Ngô Thị Năm

Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiến thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2010 2011
17 Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Dưa trời T3291 trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2010 2011
18 Nguyễn Thị Lệ Hà

Đề tài: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2010 2011
19 Trần Thị Xuân Phước

Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Ngô Rau LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2009 2010
20 Trần Minh Thắng

Đề tài: Ảnh hưởng của nhân tố dinh dưỡng đến quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây củ đậu

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2009 2010
21 Lê Thị Thí

Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Nhật trồng trong điều kiện sinh thái tại Nông Sơn, Quảng Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2009 2010
22 Đỗ Thị Bích Ngọc

Đề tài: Nghiên cứu bón bổ sung một số nguyên tố vi lượng và gibberellin vào thành phần dinh dưỡng trong điều kiện thí nghiệm tại Liên Chiểu - Đà Nẵng nhằm tăng năng suất và phẩm chất cây đậu bắp

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2008 2009
23 Nguyễn Thị Thúy Vân

Đề tài: Tác động của Gibberellin và tổ hợp các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2008 2009
24 Vũ Đình Ngàn

Đề tài: Tác động của việc bón bổ sung một số yếu tố dinh dưỡng làm tăng khả năng chịu nóng và chịu hạn của cây Lạc (Arachis hypogea L.) trồng ở vụ hè tại Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 2007 2008
25 Tạ Văn Viễn

Đề tài: Bước đầu điều tra thực trạng cây xanh trên đường phố, cơ quan, trường học tại thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Vinh 1997 1998