Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Hiền
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1981
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1900)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ trong dạy - học địa lý; Vận dụng phương pháp dạy - học tích cực trong môn Địa lý
Chuyên ngành giảng dạy: Cơ sở Địa lý kinh tế; Địa danh học và địa danh Việt Nam; Địa lý kinh tế-xã hội thế giới; Giáo dục môi trường trong môn Địa lý
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-thi-dieu-hien

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1981: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1986: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1981 đến nay: - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2005: - Giảng viên Khoa Sử-Địa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.