Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hoàng Văn Trung
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-van-trung

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lỡ đất ở Thành phố Đà Nẵng
Researching on the situation of landslide in Danang City

Tác giả: Hoàng Văn Trung, Nguyễn Thị Cẩm Vy Tạp chí: Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 22-28 Năm: 2011
Quốc tế