Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Kim Ly
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-kim-ly

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Nguyễn Bốn ,Ngô Minh Đức ,Lê Thị Kim Ly , Mã số: Đ2012-03-23

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên xơ dừa khơi mào bằng (NH4)2S2O8
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID ONTO COCO FIBRE INITIATED BY (NH4)2S2O8

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê Thị Kim Ly Tạp chí: Tạp chí khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: 35 - 43 Năm: 2012
Quốc tế