Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Phượng
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-phuong

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
A study on sustainable tourism development at the coastal area in Danang City

Tác giả: Trương Phước Minh, Lê Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 7(02) Trang: 55-60 Năm: 2013
Quốc tế