Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thanh-nguyen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu nâng cấp tải trọng cầu Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng bằng vật liệu composite
Research on upgrading loads for Hoa Xuan bridge Danang city by composite materials

Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12(61) Quy?n II Trang: 78-91 Năm: 2012
Quốc tế