Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hồ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Cẩm Phô, Tx Hội An, Quảng Nam
Quê quán: Cẩm Phô, Tx Hội An, Quảng Nam
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tin học, Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - Việt Nam, Năm: 1996
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2007)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học
Chuyên ngành giảng dạy: Toán
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Hoà Khánh, Liên Chiểu,ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: htkloan@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ho-thi-kim-loan

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1996: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tin học Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Quản lý Giáo dục Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 28-09-2020 đến 01-01-1995: - Công tác tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng