Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Hữu
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-ai-huu

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt có kết cấu đảo ngữ
INFORMATION STRUCTURE OF REPORTAGE HEADLINE WITH INVERSION CONSTRUCTION IN VIETNAMESE JOUNALISM

Tác giả: Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái Hữu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7 (02) Trang: 26-31 Năm: 2013
[2] Bài báo: Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái Hữu Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) Trang: 31 - 36 Năm: 2013
Quốc tế