Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-hoan

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Chính sách giáo dục Nhật Bản dưới thời Minh Trị (1868 - 1912)
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 8(03) Trang: 73 - 78 Năm: 2013
Quốc tế