Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-huyen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Về ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868 - 1910)
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Nghiên cứu châu Âu Số: Trang: 44 - 51 Năm: 2013
Quốc tế