Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-thi-ngoc-lan

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định Nitrogen cộng sinh trên cây họ đậu ở một số địa điểm tại Thừa Thiên - Huế
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế Số: 11 Trang: Năm: 1999
[2] Bài báo: Nghiên cứu vi khuẩn phân giải Photpho trong đất ở Thừa Thiên - Huế
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội thảo Đa dạng Sinh học Bắc trường Sơn lần thứ 2 Số: 2 Trang: Năm: 1999
Quốc tế