Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Trung Lương
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-trung-luong

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Phát triển du lịch bền vững ở các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT FROM THE ISLANDS IN QUANG TRI PROVINCE TO QUANG NGAI.

Tác giả: Phạm Trung Lương, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên Số: 13/10/2013 Trang: 352-359 Năm: 2013
Quốc tế