Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phan Nhật Khánh
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-nhat-khanh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRONG KHU VỰC TÂY NGUYÊN ĐÁP ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
RESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING FOR STUDENTS IN CENTRAL REGION MEETING THE DEMAND OF HUMAN RESOURCE IN INTEGRATION ECONOMY BETWEEN VIETNAM AND ASIA-PACIFIC REGION

Tác giả: Lê Thanh Huy, Phan Nhật Khánh Tạp chí: KY HTKH quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Số: 2/2017 Trang: 111-115 Năm: 2017
[2] Bài báo: Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông
Using the experimental methods with electronic textbooks materials for the teaching of physics in high school

Tác giả: Phan Nhật Khánh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: 5(2012) Trang: 120-124 Năm: 2012
[3] Bài báo: Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông
Using the experimental methods with electronic textbooks materials for the teaching of physics in high school

Tác giả: Phan Nhật Khánh Tạp chí: Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 120-124 Năm: 2012
Quốc tế