Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phan Thanh Tuân
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-thanh-tuan

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học
Enhancing the management of training fine arts in primary schools

Tác giả: Phan Thanh Tuân, Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế Số: T?p 76A, s? 7 Trang: 5--12 Năm: 2012
[2] Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học môn mỹ thuật ở các Trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế
IMPROVING THE MANAGEMENT OF LEARNING ACTIVITIES OF FINE ARTS SUBJECT AT PRIMARY SCHOOLS

Tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Số: 5 (04) Trang: 105-109 Năm: 2012
Quốc tế