Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phan Thị Hiền
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-thi-hien

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý
Basic features of wetlands of Da Nang city and directions for management

Tác giả: Phan Thị Hiền, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội. Số: Trang: 67-75 Năm: 2012
[2] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng
Using macrovertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Danang city, Vietnam

Tác giả: Võ Văn Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3 (02) Trang: 38-45 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Tham luận: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city
Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Kiều Thị Kính, Phan Thị Hiền Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG Số: ICBSBE 2012 Trang: 88-93 Năm: 2012