Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phan Văn Hoà
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-van-hoa

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Thực tiễn tổ chức đánh giá rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông các sở Giáo dục & Đào tạo tại Miền trung: Định dạng đề thi - Bài học kinh nghiệm
Carrying out the evaluation for English teachers' English skills at schools in the central area: Formating the patterns of tests:

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo 4/2012 Số: 24-25/4/2012 Trang: 18-30 Năm: 2012
[2] Bài báo: Vai trò của Ẩn dụ trong ngôn bản
The Power of metaphors in discourse

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số: 5(199) Trang: 4--10 Năm: 2012
[3] Bài báo: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng
Evaluating English teachers' English skills and competence at secondary and high schools in Da Nang

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: TC Khoa học & Phát triển Đà Nẵng Số: Trang: 27-31 Năm: 2012
[4] Bài báo: Khảo sát một số đặc trưng ngữ nghĩa của cụm động từ phân đoạn trong tiếng Anh và tiếng Việt
An Investigation into some semantic features of phased verbal groups in English anf Vietnamese

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(46) Trang: 206-214 Năm: 2011
[5] Bài báo: Nhận thức về Ngôn ngữ quảng cáo dưới góc nhìn của ẩn dụ ý niệm
Cognition of Advertising Language in the View of Conceptual Metaphor

Tác giả: Phan Văn Hoà, Huỳnh Trung Ngữ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (42) Trang: 218- 227 Năm: 2011
[6] Bài báo: Dạy và học tiếng Anh theo các mục đích cụ thể ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012 từ góc nhìn thực tiễn và hướng chiến lược của Đề án ngoại ngữ quốc gia
Teaching and Learning ESP in Viet Nam in the period 2011-2012 from the practical view and the strategical view of the National Foreign Language Project

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số: 12 (194) Trang: 1--10 Năm: 2011
[7] Bài báo: Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt
An Investigation into the Conceptual Metaphor " Love is a Journey" in English and Vietnamese

Tác giả: Phan Văn Hoà, Hồ Thị Quỳnh Thư Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số: 9 (191) Trang: 15-19 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Pronunciation errors and perceptual judgements of accented speech by native speakers of English
Pronunciation errors and perceptual judgements of accented speech by native speakers of English

Tác giả: Phan Văn Hoà, Võ Thanh Sơn Ca Tạp chí: Journal of Australian Council of TESOL Associations Số: Trang: 1--9 Năm: 2012
[2] Bài báo: Lỗi Phát Âm của Người Không Bản Ngữ Nói Tiếng Anh Được Người Bản Ngữ Điều Chỉnh
Pronunciation Errors and Perceptual Judgments of Accented Speech by Native Speakers of English

Tác giả: Phan Văn Hoà, Võ Thanh Sơn Ca Tạp chí: TESOL in Context, Special Edition S3 ( November 2012), ISSN 1030 - 8383 Số: Trang: 1--9 Năm: 2012
[3] Bài báo: Học tập thông qua tiếng anh một triển vọng từ đại học Đà Nẵng
LEARNING THROUGH ENGLISH A PERSPECTIVE FROM DA NANG UNIVERSITY, VIET NAM

Tác giả: Phan Văn Hoà Tạp chí: Bristol, England Số: Trang: 106-113 Năm: 2011
[4] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng WIKILIS trong phương thức học tập kết hợp
The Use of Wikis in Collaborative Learning

Tác giả: Phan Văn Hoà, Nguyễn Văn Long Tạp chí: Manila, Philippines Số: Trang: 36-43 Năm: 2011
[5] Bài báo: Nghiên cứu về thái độ của người học đối với lớp học ngoại ngữ có ứng dụng công nghệ
Study of Learners’ Attitudes towards a Technology- enhanced Language Classroom

Tác giả: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hoà Tạp chí: Poland Số: Trang: 1--9 Năm: 2011