Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Mỹ Dung
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Tâm lý học giáo dục; Tâm lý học đường
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dungtlgd2016@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1998 đến 31-03-2004: Nghiên cứu viên - Viện Khoa học giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ 01-04-2004 đến 31-03-2014: Nghiên cứu viên, Giám đốc Trung tâm NC Tâm lý học- Sinh lý lứa tuổi - Viện Nghiên cứu Sư phạm- ĐH Sư phạm Hà Nội
Từ 01-05-2016 đến 01-06-2017: Giảng viên - Khoa Tâm lý- Giáo dục, ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung , Mã số: KHCNĐN-2018

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOCIAL SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN DA NANG CITY

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thị Linh Phương, Đặng Nguyễn Thanh Tâm Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nghiên cứu về hạnh phúc của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
LIVABLE CITY - LIVEABLE LIFE: ASSESSMENT OF HAPPINESS OF CITIZENS OF DANANG, A CITY IN THE CENTRAL OF VIETNAM – RESEARCH FOR SOCIAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability, 49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and 130th Anniversary Celebration of Mahidol Univers Số: 1 Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÚC CẢM- XÃ HỘI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Training measures social – emotional skill for primary students

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học học đường lần thứ 6 “Vai trò của tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình” Số: Trang: 356-366 Năm: 2018
[4] Bài báo: ỨNG PHÓ VỚI XÚC CẢM TIÊU CỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Coping with negative emotion of junior high school student

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học học đường lần thứ 6 “Vai trò của tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình” Số: Trang: 627-636 Năm: 2018
[5] Bài báo: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
MEASURES OF EMOTION CONTROL SKILLS TRAININGFOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 96 Năm: 2018
[6] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL TEACHERS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF DANANG -UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Mỹ Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 101 Năm: 2017
[7] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR EDUCATION ADMINISTRATORS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF EDUCATION - UNIVERSITY OF DANANG

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Mỹ Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 85 Năm: 2017
[8] Bài báo: Rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh tiểu học
EMOTIONAL MANAGEMANT TRAINING FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Kĩ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh cơ sở
Emotional control skills of junior high school students.

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[10] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
EVALUATION OF THE TEACHERS’ TRAINING PROGRAM CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF EDUCATION- THE UNIVERSITY OF DANANG

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[11] Bài báo: Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý do trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng thực hiện
Evaluation of the leaders’ training program conducted by the University of Education-University of Danang

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM DO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
Evaluation of the lecturers' training program conducted by the University of Education-University of Danang

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2017
[13] Bài báo: Thực trạng kĩ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội.
REALITY SELF MANAGEMENT EMOTIONSSKILLS OF STUDENT IN HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: tạp chi khoa hoc trường đại học sư phạm hà nội Số: 62 Trang: 190-199 Năm: 2017
[14] Bài báo: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
IMPROVE SELF – MANAGEMENT EMOTIONAL SKILLS FOR PRIMARY TEACHER

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 550-555 Năm: 2016
[15] Bài báo: Biện pháp hạn chế xúc cảm tiêu cực ở học sinh đầu tiểu học trong học tập.
MEASURES TO LIMIT NEGATIVE EMOTIONS OF EARLY ELEMENTARY STUDENTS IN LEARNING ACTIVITIES

Tác giả: Lê Mỹ Dung Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: Trang: 154-166 Năm: 2016
Quốc tế
[1] Bài báo: Nghiên cứu về hạnh phúc của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
LIVABLE CITY - LIVEABLE LIFE: ASSESSMENT OF HAPPINESS OF CITIZENS OF DANANG, A CITY IN THE CENTRAL OF VIETNAM – RESEARCH FOR SOCIAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Bùi Văn Vân Tạp chí: The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability, 49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and 130th Anniversary Celebration of Mahidol Univers Số: 1 Trang: Năm: 2018