Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Xuân Bách
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán: Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển nguồn nhân lực, đánh giá nguồn nhân lực; Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và CBQL
Chuyên ngành giảng dạy: Quản lý giáo dục; Quản lý Hành chính nhà nước và Quản lý Giáo dục – Đào tạo
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 48 - Đỗ Huy Uyển, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 02363733292
Fax: 02363842953
E-mail: txbach63@gmail.com; txbach@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-xuan-bach

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-08-1990 đến 16-11-1995: Chuyên viên - CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Chuyên viên Phòng Tổ chức Chính trị, Bí thư Đoàn trường
Từ 11-01-1995 đến 06-01-2000: Chuyên viên - Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, CV Ban TCCB, ĐHĐN
Từ 01-06-2000 đến 01-05-2011: Phó Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng - Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học
Từ 01-05-2011 đến nay: GVC- Trưởng phòng TC-HC - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION UPON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CURRENT STAGE

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 30(04).2018 Trang: 84 Năm: 2018
[2] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực giảng viên trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Cultivating lecturer's capacity at Pedagogic University meeting requiremennts of education renovation today

Tác giả: Trần Xuân Bách, Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Giáo dục & Xã hội Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: Quản lý dạy học Tiếng Anh trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực người học
The management of teaching English at high schools in the learners’ competence-based approach

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng sự Tạp chí: TC Giáo dục và Xã hội Số: Đặc biệt tháng 5/2017 Trang: 162-165 Năm: 2017
[4] Bài báo: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Developing the teaching staff in Kon Tum subsidiary of The University of Da Nang in the context of current education renovation

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 20(03) Trang: 113 Năm: 2016
[5] Bài báo: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Developing material facilities for The University of Education to meet the requirements of basic and comprehensive innovation in education and training

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 66 Năm: 2015
[6] Tham luận: Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi
Orienting teacher training to meet the requirements of innovation

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[7] Bài báo: Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục
EFFECTIVE SCHOOL AND THE IMPORTANCE OF TEACHER TRAINING IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL INNOVATION

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Số: Đặc biệt 5/2015 Trang: 17-19 Năm: 2015
[8] Bài báo: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Developing a program for training the managing staff of kindergartens to meet the demand of educational innovation

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học và Gáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 72-77 Năm: 2015
[9] Bài báo: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
TRAINING AND RETRAINING TEACHERS IN THE CONTEXT OF A COMPREHENSIVE IMPROVEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học Giáo dục Số: 102 Trang: 23-25 Năm: 2014
[10] Bài báo: Vai trò của việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay
THE ROLE OF TEACHING AND LEARNING SPEACIALIZED ENGLISH IN TRAINING HUMAN RESOURCE TODAY

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Số: 55 - 12/2013 Trang: 37 -40 Năm: 2013
[11] Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học môn mỹ thuật ở các Trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế
IMPROVING THE MANAGEMENT OF LEARNING ACTIVITIES OF FINE ARTS SUBJECT AT PRIMARY SCHOOLS

Tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Số: 5 (04) Trang: 105-109 Năm: 2012
[12] Bài báo: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học
Enhancing the management of training fine arts in primary schools

Tác giả: Phan Thanh Tuân, Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế Số: T?p 76A, s? 7 Trang: 5--12 Năm: 2012
[13] Bài báo: Xây dựng văn hóa đánh giá trong tổ chức biết học hỏi.
Developing the culture of evaluation in a organization viith learning capbility.

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: Trang: 92-95 Năm: 2012
[14] Bài báo: Vai trò của cấp khoa trong việc thực hiện quy tình đánh giá giảng viên
The importance of the faculty in lectyrer assessment.

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Số: Trang: 189-195 Năm: 2011
[15] Bài báo: Đánh giá giảng viên cấp Khoa
Teacher's evaluation at faculty level

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục Số: Trang: 23,33,34 và 38 Năm: 2010
[16] Bài báo: Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của giảng viên trong giai đoạn hiện nay
The building of specific responsibilities of the lecturers in the present stage

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: S? 1(24) Trang: Năm: 2008
[17] Bài báo: Phương pháp phản hồi 360 độ với việc đánh giá cán bộ, giảng viên các trường đại học và vai trò của sinh viên trong việc đánh giá giảng dạy
THE APPLICATION OF THE METHOD OF CIRCULATION EVALUATION TO ACCESS LECTURERS IN UNIVERSITIES

Tác giả: Trần Xuân Bách, Đặng Xuân Hải Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số: 187 (kì 1-4) Trang: Năm: 2008
[18] Bài báo: Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của giảng viên trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng Số: S? 1(24) Trang: Năm: 2008
[19] Bài báo: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra vào việc đánh giá giảng viên ở các trường Đại học trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Số: S? 20 Trang: Năm: 2007
[20] Bài báo: Đánh giá giảng viên - Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay
ASSESSING LECTURERS IN UNIVERSITIES - AN URGENT ISSUE AT THE PRESENT SITUATION

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: S? 3 Trang: 120-123 Năm: 2006
[21] Bài báo: Công tác quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHĐN
PERSONNEL MANAGEMENT AS A MEANS TO ENHANCE TRAINING QUALITY OF THE UNIVERSITY OF DANANG.

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 1(9) Trang: Năm: 2005
[22] Bài báo: Về một cách tiếp cận đánh giá cán bộ quản lí trường đại học nói chung chủ nhiệm khoa nói riêng theo hướng chuẩn hóa
Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách Tạp chí: Phát triển giáo dục Số: Trang: 28-30 Năm: 2005
[23] Bài báo: Một số suy nghĩ về vấn đề quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo ở một trường đại học
Tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Quang Xưng Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Số: K? y?u Trang: Năm: 2004
Quốc tế
[1] Bài báo: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỔI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ (4.0)
POSSIBILITY TO ADAPT TO THE CHANGING OF MANAGERS OF THE VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION

Tác giả: Trần Xuân Bách Tạp chí: Международный академический вестник Số: 5 (37) 2019 Trang: 36-41 Năm: 2019

Sách - giáo trình
[1] Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, Giáo trình dành cho sinh viên khối, ngành sư phạm - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Quản lý chất lượng trong giáo dục - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Đánh giá giảng viên đại học - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Những vấn đề cơ bản về quản lý thiết bị dạy học ở trường phổ thông - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin truyền thôngHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Đánh giá và Quản lý các hoạt động đánh giá trong giáo dục - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Quản lý giáo dục mầm non - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng - Ngành ; Năm: 2011.
[2] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2010, Quyết định số: 985/QĐ-TLĐ.
[3] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2003.
[4] Kỷ niệm chương - Huy chương vì thế hệ trẻ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1996.
[5] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục - Bộ ; Năm: 2005.
[6] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước - Liên đoàn lao động ; Năm: 2005.
[7] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010.