Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thanh Huy
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An
Quê quán: Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Vật lý, Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2004
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đào tạo
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; e-Learning
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.2244.196
E-mail: huyspdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thanh-huy

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2004: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Vật lý Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 23-09-2020 đến nay: Chức vụ Đảng: Ðảng uỷ viên phụ trách thanh niên, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Trường Ðại học Sư phạm - ÐH Ðà Nẵng - Giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Vật lý, Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Ðà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng website cho việc ôn tập môn vật lý lớp 12 THPT
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Mã số: T2008 – 03 – 48
[2] Cấp cơ sở (Trường): Khảo sát nhu câu bồi dưỡng của giáo viên Vật lý các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà nẵng - tỉnh Quảng nam và đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên.
Chủ nhiệm: Lê Hồng Sơn , Thành viên: Lê Thanh Huy ,Trần Bá Nam ,Đặng Văn Hậu , Mã số: T2014-03-39
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến Vật lý đại cương ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Thành viên: Trần Bá Nam ,Trương Thành , Mã số: Đ2013-03-50-BS
[4] Cấp cơ sở (Trường): Vận dụng e-Learning xây dựng quy trình trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Mã số: T.NCS-2011-TN-07
[5] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1
Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên , Thành viên: Lê Thanh Huy , Mã số: T.23.2012
[6] Cấp cơ sở (Trường): Vận dụng e-Learning xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo hình thức tín chỉ
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Mã số: T2010 - 03 - 04
[7] Cấp cơ sở (Trường): Vận dụng tư tưởng của e-Learning xây dựng một số bài giảng điện tử dạy học phần Nhiệt học vật lý 10 nâng cao- THPT
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Mã số: T2009 – 03 – 69
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy , Mã số: NCKHSV
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu, thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới môn Vật lí
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thanh Huy , Mã số: B2018-ĐN03-22

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Biện pháp giảng dạy cho ngành sư phạm vật lý trong việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Biện pháp giảng dạy cho ngành sư phạm vật lý trong việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: 155-160 Năm: 2019
[2] Bài báo: Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT
Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 000 Trang: 155-160 Năm: 2019
[3] Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới
Developing the capacity of teaching natural science for junior high school teachers to meet the requirements of educational innovation in the coming time

Tác giả: Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Số đặc biệt Trang: 155-160 Năm: 2019
[4] Bài báo: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
THE PROCESS OF DEVELOPING INTEGRATED TEACHING TOPICS FORNATURAL SCIENCE AT SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM

Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[5] Bài báo: THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE LEVELS OF UNDERSTANDING AND PREPARATION FOR INTEGRATED TEACHING OF GENERAL EDUCATION TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[6] Bài báo: Vận dụng b-Learning trong tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” (vật lí 10) với sự hỗ trợ của mạng xã hội facebook theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh
Benefits of b-Learning teaching organization chapter “Legislative laws” (Class 10 materials) with the support of the social network facebook under the student's enhanced capacity development

Tác giả: Lê Thanh Huy, Võ Trang Thắng Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 150-156 Năm: 2018
[7] Bài báo: Giải pháp giảng dạy “Hoạt động trải nghiệm” trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Solutions for teaching “Experiential-activities” for pedagogical physics students to satisfy the requirements for general education curriculum reform

Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Thành Vinh, Đặng Quang Á, Hiller A., Luu-Ngoc A., Vanderstricht A., Vandenbroucke A.M., Lê Hà Minh Nhật Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 29A(3) Trang: 126-133 Năm: 2018
[8] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” - Vật lí 12 THPT
Developing students’ self-study capability with computer support through teaching chapter "Quantum of light "- 12th grade physics in class

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thi Thanh Thúy Hòa Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 69-75 Năm: 2018
[9] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt các dụng cụ quang” vật lí 11
Developing students’ self-study capability with computer support through teaching chapter "Quantum of light "- 12th grade physics in class

Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Văn Thao Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 63-68 Năm: 2018
[10] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý
Fostering creativity in technological science for students through extra-curricular activities in Physics.

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: TC thiết bị Giáo dục Số: Trang: 155-160 Năm: 2018
[11] Bài báo: VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 - THPT
THE APPLICATION OF CONSTRUCTIVISM TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPECIALIZED CAPACITY IN TEACHING CHAPTER “ELECTRICMAGNETIC SENSING” PHYSICS GRADE 11

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 85 Năm: 2018
[12] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý
Fostering creativity in technological science for students through extra-curricular activities in Physics

Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC thiết bị Giáo dục Số: 164 kỳ 1 - 3/2018 Trang: 24,25 và 50 Năm: 2018
[13] Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nhiệt độ và sự sống” (vật lí 10) theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Apply learning station method in integrated teaching oriented topic “temperature and life” (physics 10) toward improving problem - solving capacity for students

Tác giả: Nguyễn Văn Điển, Lê Thanh Huy Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 189-193 Năm: 2017
[14] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần “Quang hình học” (Vật lý 11) theo mô hình b-Learning
The process of fostering self-learning capacity for students in geometrical optics (Physics 11) following b-Learning method

Tác giả: Phạm Minh Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 194-197 Năm: 2017
[15] Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Văn Đức, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Vol. 62, Iss. 4 Trang: 51-58 Năm: 2017
[16] Bài báo: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRONG KHU VỰC TÂY NGUYÊN ĐÁP ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
RESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING FOR STUDENTS IN CENTRAL REGION MEETING THE DEMAND OF HUMAN RESOURCE IN INTEGRATION ECONOMY BETWEEN VIETNAM AND ASIA-PACIFIC REGION

Tác giả: Lê Thanh Huy, Phan Nhật Khánh Tạp chí: KY HTKH quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Số: 2/2017 Trang: 111-115 Năm: 2017
[17] Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 1 Trang: Năm: 2017
[18] Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 99 Năm: 2016
[19] Tham luận: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training

Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ Tạp chí: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ Số: 1 Trang: Năm: 2016
[20] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THÔNG QUA HỌC PHẦN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 213-225 Năm: 2016
[21] Bài báo: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: 8B(61).2016 Trang: 148-155 Năm: 2016
[22] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 – THPT
DEVELOPING STUDENTS’ THINKING CAPACITY BY USING MIND MAPPING IN TEACHING THE CHAPTER “DYNAMISM” OF PHYSICS GRADE 10 – HIGH SCHOOL

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ toàn quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Số: 10/2016 Trang: 213-226 Năm: 2016
[23] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 – THPT
DEVELOPING STUDENTS’ THINKING CAPACITY BY USING MIND MAPPING IN TEACHING THE CHAPTER “DYNAMISM” OF PHYSICS GRADE 10 – HIGH SCHOOL

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ toàn quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Số: 10/2016 Trang: 213-226 Năm: 2016
[24] Bài báo: TỔ CHỨC BÀI HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY
ORGANIZATION OF TEACHING PHYSICS IN FOSTERING OF SELF-STUDY COMPETENCE FOR STUDENT WITH SUPPORT OF MINDMAP

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: Số: 9/2016 Trang: Năm: 2016
[25] Bài báo: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THÔNG QUA MÔ HÌNH BLENDED LEARNING (B-Leanrning)
THE INNOVATION IN TRAINING AND RETRAINING TEACHING STAFF THROUGH BLENDED LEARNING MODEL

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 280-289 Năm: 2016
[26] Bài báo: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một số đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên
Corrrelation analysis between physical knowledge and biological knowledge in the training curriculum of biology teacher education and some recommendations For improving the quality of student education

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 1481-1486 Năm: 2016
[27] Bài báo: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 704 - 710 Năm: 2015
[28] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 696- 704 Năm: 2015
[29] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 696-673 Năm: 2015
[30] Bài báo: Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC giáo dục và xã hội Số: 55 Trang: 34-36 Năm: 2015
[31] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 498-502 Năm: 2015
[32] Bài báo: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 704-713 Năm: 2015
[33] Bài báo: Mô hình học tập trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Using experiential learning to develop teaching competence of students

Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 Số: Đặc biệt Trang: 42-53 Năm: 2015
[34] Bài báo: Mô hình học tập Trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 Số: Trang: 42-53. Năm: 2015
[35] Bài báo: Thiết kế bài giảng điện tử e – Learning dạy học Ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter
Design e – Learning lecture to teach Newton's three laws in the program for 10th grade physics with support of Adobe Presenter software

Tác giả: Lê Thanh Huy, Ngô Văn Nam, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Đặc biệt Trang: 429-437 Năm: 2014
[36] Bài báo: Nghiên cứu tổ chức dạy học phần Cơ học Vật lý Trung học cơ sở theo Lí thuyết sư phạm tích hợp
Research to teach the mechanics physical of junior high school by integrated pedagogical theory

Tác giả: Ngô Thị Chinh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Đặc biệt Trang: 371-379 Năm: 2014
[37] Bài báo: Tự tạo thí nghiệm và sử dụng vào dạy học vật lý ở trường phổ thông
Seft - made experiments and using physics of teaching Physics in high school.

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Anh Tạp chí: Applicable Analysis. Số: Đặc biệt Trang: 142-144 Năm: 2014
[38] Tham luận: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng
Patterns and solutions innovation teaching methods General physics in Danang University

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 Số: Đặc biệt Trang: 551-554 Năm: 2013
[39] Tham luận: Sử dụng giản đồ Fresnel giải nhanh các bài toán dòng điện xoay chiều Vật lý 12 Trung học phổ thông
Using Fresnel schema to solve quickly of the problem alternating current 12 in Physics of Secondary Education

Tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Thị Quỳnh Nga Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số: Trang: 589-593 Năm: 2012
[40] Tham luận: Khai thác và sử dụng phương tiện nghe nhìn nâng cao hiệu quả dạy học phần Cảm ứng từ ở các trường THPT
Operation and utilization the multimedia equipment to increase teaching results of “electromagnetic induction” in high schools

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Lê Phương Uyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 111-115 Năm: 2012
[41] Bài báo: Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông
Using the experimental methods with electronic textbooks materials for the teaching of physics in high school

Tác giả: Phan Nhật Khánh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: 5(2012) Trang: 120-124 Năm: 2012
[42] Bài báo: Sử dụng mã nguồn mở xây dựng bài giảng điện tử trong e-Learning đổi mới phương pháp dạy học
Using open source to build e-lesson in e-Learning to innovate teaching methods

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 108-113 Năm: 2012
[43] Bài báo: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương.
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: ISN 1858-0810 Trang: 43-45 Năm: 2011
[44] Bài báo: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương
Building process online multiple choice tests of General Physics

Tác giả: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: đặc biệt Trang: 31-35 Năm: 2011
[45] Bài báo: Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong e-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học
MOODLE OPEN SOURCE APPLICATIONS IN E-LEARNING SUPPORT ONLINE TEST REVIEW QUALITY IMPROVEMENT TRAINING CREDITS IN UNIVERSITIES

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: Trang: 45-47 Năm: 2011
[46] Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự học của sinh viên với hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo theo tín chỉ
Renewal of teaching methods by Huon promote student self-study with the assistance of e-Learning in training credits

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Giáo dục đại học hiện tại và tương lai". Số: Đặc biệt Trang: Năm: 2011
[47] Tham luận: Seminar - Tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả dạy học ở trường Đại học và cao đẳng đào tạo theo tín chỉ?
Seminar - How to organize effective teaching in universities and colleges training credits.

Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. Số: Trang: 530-538 Năm: 2011
[48] Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ
Designing a methodlogical pratice room in view of meeting inovations in credit-based academy training

Tác giả: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 50-54 Năm: 2011
[49] Bài báo: Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ.
Building e-Learning system inspects assess quality online higher education institutions training course credits.

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: Trang: Năm: 2011
[50] Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ
Design the methods teaching practices room meet the requirements of teaching innovation in training credits

Tác giả: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: Năm: 2011
[51] Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ
DESIGN THE METHODS TEACHING PRACTICES ROOM MEET THE REQUIREMENTS OF TEACHING INNOVATION IN TRAINING CREDITS.

Tác giả: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(29) Trang: Năm: 2011
[52] Bài báo: Ứng dụng nguồn mở Moodle trong E-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học
Apply Moodle open source applications in E-Learning to support online examination and evalution in order improve quality of credit-base training in universities

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: ISSN 21896 0866 7476 Trang: 42-45 Năm: 2011
[53] Tham luận: Sử dụng phương pháp A-didactic dạy học phần lý luận dạy học thuộc chương trình nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ
Using A-didactic method in teaching Theoretical Teaching of education professional skills training agenda with credits

Tác giả: Hà Văn Hoàng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ" Viện nghiên cứu giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Số: Đặc biệt Trang: Năm: 2011
[54] Bài báo: Sử dụng phần mềm Crocodile Technology 3D nhằm nâng cao năng lực tự học của SV học môn Vật lý ở các trường Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4 (39) Trang: 93-99 Năm: 2010
[55] Tham luận: Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ.
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội Số: Trang: Năm: 2010
[56] Tham luận: e-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
E-LEARNING AND ASSESSMENT TESTING TRAINING FOLLOW THE CREDIT IN THE UNIVERSITY

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Toàn quốc - đHSP Hà Nội 2 Số: Trang: Năm: 2010
[57] Bài báo: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning.
Building syllabusmethodologies in detail content for subject with e-Learning support in the form of training credits in the university.

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: S? 5(40).2010 Trang: 275-283 Năm: 2010
[58] Tham luận: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo
PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION IN THE STAGE OF 2010 – 2015 IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT RENOVATION AND TRAINING QUALITY IMPROVEMENT.

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 195-203 Năm: 2010
[59] Bài báo: Hệ thống quản lý đoàn viên - sinh viên góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Thị Thuý An, Nhữ Văn Cử, Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy, Trần Thị Bích Liễu, Trần Xuân Trường Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2010
[60] Tham luận: Dạy học bằng E-Learning và vai trò của Giảng viên trong việc đổi mới PP DH ở bậc ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo đào tạo theo học chế Tín chỉ tại TRƯỜNG ĐH Quy Nhơn Số: Trang: 34-41 Năm: 2009
[61] Bài báo: Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ
APPLY E-LEARNING TRAINING FOLLOW CREDIT IN THE UNIVERSITY

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế Số: Trang: Năm: 2009
[62] Bài báo: E-Learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(35) Trang: 120-126 Năm: 2009
[63] Bài báo: Kết hợp e-Learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông
Combining e-learning and traditional instruction on innovative teaching methods in schools

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Công Triêm Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục – cơ quan hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam Số: s? 46 Trang: Năm: 2009
[64] Tham luận: Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Teaching with e-Learning and the role of teachers in changing their teaching methods at university training to study the credit

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn Số: Đặc biệt Trang: Năm: 2009
Quốc tế
[1] Bài báo: The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities
The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA, 7/2017 Số: D/2017/12.293/19; ISBN 9789057285509 Trang: 744-760 Năm: 2017
[2] Bài báo: The application of flipped classroom to the process of teaching students at university
The application of flipped classroom to the process of teaching students at university

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA, 7/2017 Số: D/2017/12.293/19 Trang: 734-743 Năm: 2017
[3] Bài báo: The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam
The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE) Số: Volume 6, Issue 1 Trang: 40-52 Năm: 2017

Sách - giáo trình
[1] Biên soạn bài giảng điện tử và ứng dụng e-Learning dạy học - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộLưu hành nội bộ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Những vấn đề cơ bản về quản lý thiết bị dạy học ở trường phổ thông - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin truyền thôngHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ - Đoàn thanh niên ; Năm: 2012.
[2] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở - Cơ sở ; Năm: 2011 - 2013, Ngày 01-01-1900.
[3] Bằng khen - Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam - Khác ; Năm: 2007.
[4] Bằng khen - Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng - Khác .
[5] Bằng khen - Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khác ; Năm: 2010.