Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Tôn Nữ Minh Thư
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ton-nu-minh-thu

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Biểu hiện của biến đổi khí hậu trong biến động nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý chất lượng không khí
The evidence of climate changes in the fluctuation of temperature in Danang city and some orientation for air quality managing

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Tôn Nữ Minh Thư Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 7(02) Trang: 6 – 11 Năm: 2013
Quốc tế