Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Văn Pháp
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Thuỷ - Bình Hải - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Quê quán: Thanh Thuỷ - Bình Hải - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: giáo viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
Chuyên ngành giảng dạy: Ngữ Văn
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: trường THPT Nguyễn Công Phương - thị trấn Chợ Chùa - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 0905258246
E-mail: nguyenvanphap.ncp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen van phap

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Ngôn ngữ học Tại Đại học sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Ngôn ngữ học Tại Đại học sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-2006 đến nay: giáo viên - trường THPT Nguyễn Công Phương - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CÁCH TÂN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA TRONG THƠ “TRƯỜNG THƠ LOẠN” BÌNH ĐỊNH
Lexico-semantic innovations in “Truong Tho Loan” as a Binh Dinh’s school of poetry

Tác giả: Nguyễn Văn Pháp Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 73 Năm: 2016
Quốc tế