Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị mai
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử - văn hóa thế giới cổ trung đại, Lịch sử địa phương, Lịch sử môi trường
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP, ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lactammai@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Lịch sử; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lịch sử thế giới; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Lịch sử Trung Quốc cổ đại; Chuyên ngành - Lịch sử môi trường Tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 26-12-2006 đến 01-01-2017: Giảng viên - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SỬ GIA A.J. TOYNBEE
HISTORY AND CULTURE OF SOUTH EAST ASIA AND VIETNAM FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORIAN A.J. TOYNBEE

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 31 Năm: 2019
[2] Bài báo: ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA THẾ GIỚI THỜI CỔ TRUNG ĐẠI HIỆN NAY
INNOVATION IN TEACHING A NUMBER OF THE ANCIENT MIDDLE AGE WORLD HISTORICAL AND CULTURAL ISSUES IN THE PRESENT-DAY

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 94 Năm: 2018
[3] Bài báo: Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú
Linyi's Dianchong city in Shuijing Zhu book

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: Trang: 62-76 Năm: 2018
[4] Bài báo: Khảo cứu bước đầu về địa danh Bàu Ấu và nhân vật lịch sử Nguyễn Duy Kế (Duy Xuyên - Quảng Nam)
Bau Au nameplace and Nguyen Duy Ke (Duy Xuyen - Quang Nam) historical figure

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: Số: số 6 (145) Trang: tr.148-160 Năm: 2017
[5] Bài báo: Trao đổi về việc bổ sung nội dung cương vực lãnh thổ Trung Quốc thời Thanh vào SGK lịch sử lớp 10
Exchange about the southern Chinese territory at Qing dynasty in 10 class history textbook

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: KY HTKH Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" - Thành phố Thái Nguyên. Số: 1 Trang: tr.136-144 Năm: 2017
[6] Bài báo: Thay đổi địa danh ở dinh Quảng Nam và các trấn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong Minh Mạng tấu nghị
toponym change in Dinh Quang Nam, Tran Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen in Minh Mạng tấu nghị's petition

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2015 Số: 1 Trang: tr.79-100 Năm: 2017
[7] Bài báo: LẦN THAY ĐỔI ĐỊA DANH LÀNG XÃ NĂM MINH MỆNH THỨ 5 (1824) - TRƯỜNG HỢP DINH QUẢNG NAM
THE CHANGE OF VILLAGE TOPONYM IN THE FFIFTH YEAR OF MINH MỆNH REIGN (1824) - CASE OF DINH QUANG NAM

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3 (112).2017 Trang: 61-65 Năm: 2017
[8] Bài báo: Về tấm bia "Chơn Quý tỳ khưu ký lược bi"
About the "Chơn Quý tỳ khưu ký lược bi" monument

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Thông báo Hán Nôm học năm 2012 Số: 1 Trang: 473-486 Năm: 2016
[9] Bài báo: PHONG THỔ QUẢNG NAM CUỐI THẾ KỈ XVII (QUA TÁC PHẨM HẢI NGOẠI KỶ SỰ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH ĐẠI SÁN)
THE LOCAL CONDITIONS OF QUANG NAM AT THE END OF THE 17TH CENTUR IN HAI NGOAI KY SU OVERSEAS CHRONICLE) BY MONK SUPERIOR THICH DAI SAN.

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10 (107).2016 Trang: 30-34 Năm: 2016
[10] Bài báo: Lai lịch, giá trị lịch sử và văn hóa của bia trùng tu đình châu La Tháp
Lai lịch, giá trị lịch sử và văn hóa của bia trùng tu đình châu La Tháp

Tác giả: Lê Thị mai Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2015
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015, Ngày 01-01-2017.
[2] Giấy khen - - Khác ; Năm: 2014, Quyết định số: 01/2014, Ngày 07-04-2002.