Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Thích Huệ Thông
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~thich-hue-thong

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TỪ XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP PHẬT GIÁO
Address terms in Buddhist communication

Tác giả: Trương Thị Diễm, Thích Huệ Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) - 2015 Trang: 41 Năm: 2015
[2] Bài báo: Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo.
Tác giả: Thích Huệ Thông Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 201 -206 Năm: 2013
[3] Bài báo: Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo.
Tác giả: Thích Huệ Thông Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 201 -206 Năm: 2013
Quốc tế