Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Trinh
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Sơn Trà, Đà Nẵng
Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Anh, Tại: ĐHNN - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Nghiên cứu chiết tách, chuyển hoá phân lập xác định cấu tạo các hợp chất thiên nhiên; Ngôn ngữ Anh và Phương pháp dạy – học tiếng Anh; Ngôn ngữ học; Ngôn ngữ học Đối chiếu; Ngôn ngữ học, ngôn ngữ trẻ em; ngôn ngữ và văn hóa; Tiếng Anh; Đang Nghiên cứu Tiến sĩ tại trường ĐHNN, ĐHĐN; Tiếng Việt cho người nước ngoài; anh; tiếng
Chuyên ngành giảng dạy: IELTS, TOEIC, B1, B2
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Thanh Khê, TP ĐN
Điện thoại cơ quan: 0356592033
E-mail: nguyent34@southernct.edu; trinhtoeic@gmail.com; trinhgtvt2@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-tu-trinh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2001 đến Năm 2005: Trình độ - Đại học; Ngành - Anh ; Chuyên ngành - Anh Tại ĐHNN, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Anh; Chuyên ngành - Anh Tại ĐHNN, Việt Nam
Từ Năm 2014 đến Năm 2018: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Anh; Chuyên ngành - Anh Tại ĐHNN, Việt Nam
Từ Năm 2019 đến Năm 2019: Trình độ - Tiến sĩ khoa học; Ngành - Anh; Chuyên ngành - Tại Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Southern Connecticut State University (SCSU) từ 1/2019 ->8/2019 , United States

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
Quốc tế
[1] Bài báo: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc , “Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN: 2354-1172, Vol.3, No.6 (11/2017)
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc , “Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN: 2354-1172, Vol.3, No.6 (11/2017)

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc “Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes”. VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.3 (2017) 120-132.
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc “Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes”. VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.3 (2017) 120-132.

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: VNU Journal of Foreign Studies Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Halliday’s functional grammar: philosophical foundation and epistemology”. Journal of English Language and Literature. Vol 7, No 3 (2017). 536-542
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Halliday’s functional grammar: philosophical foundation and epistemology”. Journal of English Language and Literature. Vol 7, No 3 (2017). 536-542

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: Journal of English Language and Literature Số: Trang: Năm: 2017
[4] Bài báo: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses”. Journal of Military Foreign Language Studies. ISSN: 2525-2232, Vol 7. 9/2017.
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses”. Journal of Military Foreign Language Studies. ISSN: 2525-2232, Vol 7. 9/2017.

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: Journal of Military Foreign Language Studies. Số: Trang: Năm: 2017
[5] Bài báo: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses” VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.6 (12/2017) 1-29.
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses” VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.6 (12/2017) 1-29.

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: VNU Journal of Foreign Studies Số: Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on the translation of indeterminate behavioral clauses from English to Vietnamese based on ideational equivalence”. Journal of science and technology of Danang University. No. 6(115).2017.
Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on the translation of indeterminate behavioral clauses from English to Vietnamese based on ideational equivalence”. Journal of science and technology of Danang University. No. 6(115).2017. P. 8

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: Journal of science and technology of Danang University - Điểm : 1.00 Số: Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on shift patterns of ideational metaphors in english and vietnamese”,
Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on shift patterns of ideational metaphors in english and vietnamese”,

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: A Journal of linguistics society of Vietnam, Language & Life Magazine Số: Trang: Năm: 2017
[8] Bài báo: Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “Functional analysis of behavioral clauses denoting smiling in English and Vietnamese”.
Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “Functional analysis of behavioral clauses denoting smiling in English and Vietnamese”.

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: Journal of science and technology of Danang University Số: Trang: Năm: 2016
[9] Bài báo: Phan Văn Hào, Nguyen Trinh, "A Study of Topology of Behavioral Clauses in English and Vietnamese in the Light of Functional Grammar”
A Study of Topology of Behavioral Clauses in English and Vietnamese in the Light of Functional Grammar”

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh Tạp chí: International Journal of Language and Linguistics Số: 3 (6) Trang: Năm: 2015