Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Thị Thu Thư
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-thu-thu

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh đồng bào dân tộc Cơtu tại trường Trung học phổ thông dân tốc nội trú tỉnh Quảng Nam
Research on parameters of morphology and fitness of Cotu students at ethnic high school in Quang Nam

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Trần Thị Thu Thư Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 124-131 Năm: 2012
Quốc tế