Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Thị Xuân Phước
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-xuan-phuoc

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống ngô bao tử LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân Phước Tạp chí: TC Khoa học và Gáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: Năm: 2012
Quốc tế