Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trương Thị Sen
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-thi-sen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Study the impact of tourism activities on the natural environment and recommended some management solutions in the national park Phong Nha - Ke Bang.

Tác giả: Trương Thị Sen, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: sô´ tha´ng 9/2012 Trang: 49-56 Năm: 2012
Quốc tế