Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Ưng Văn Thạch
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ung-van-thach

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Phú Lộc, TP. Đà Nẵng
Assessment of the water quality river using bioindicator macro invertebrates

Tác giả: Ưng Văn Thạch, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Dương Công Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 2 (37) Trang: Năm: 2010
Quốc tế