Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Khắc Sính
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Cần cập nhật
Quê quán: Cần cập nhật
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Cần cập nhật
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn
Điện thoại cơ quan:
E-mail: khacsinh50@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-khac-sinh

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Thực trạng và những giải pháp cho sự nghiệp phát triển giáo dục miền núi tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Khắc Sính ,Phạm Văn Hai , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VỀ NỖI ĐAU THÂN PHẬN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
On the pain of the human condition in The Tale of Kieu by Nguyen Du

Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 79 Năm: 2016
[2] Bài báo: DẠNG THỨC CHUYỂN HÓA LỜI VĂN THÀNH LỜI NÓI TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
The transfomation of literary language into speech in “The Tale of Kieu” by Nguyen Du

Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 86 Năm: 2016
[3] Bài báo: MẶT TRẬN THỨ HAI CỦA NGƯỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI
The second front of soldiers in Chu Lai's novels

Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 96 Năm: 2015
[4] Bài báo: THỦ PHÁP HÀI HƯỚC ĐEN TRONG VĂN HỌC
Black humour as a technique in literature

Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 83 Năm: 2015
[5] Bài báo: Mấy suy nghĩ về truyện ngắn Việt Nam thời kỳ 1945 - 1975
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Thông báo Khoa học-Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Số: Trang: Năm: 2000
[6] Bài báo: Phương ngữ học với việc chuẩn hóa tiếng Việt.
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Vinh Số: Trang: Năm: 1997
Quốc tế
[1] Bài báo: Mấy vấn đề lý luận về khái niệm phong cách thời đại, phong cách trào lưu của văn học
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Tạp chí Văn học Số: s? 8 Trang: Năm: 2001
[2] Bài báo: Nghĩ về mối quan hệ cảm hứng và phong cách văn học
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Tạp chí Non Nướ Số: s? 42 Trang: Năm: 2000
[3] Bài báo: Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại)
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Tạp chí: Quảng Tây Sư Viện học báo- Nam Ninh - Trung Quốc Số: Trang: Năm: 1999
[4] Tham luận: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong chiến lược đào tạo nhân lực cho Khu công nghiệp Dung Quất
Tác giả: Nguyễn Khắc Sính Tạp chí: Hội thảo Quốc tế về Dung Quất Số: Trang: Năm: 1997