Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Thị Thảo
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Phước Ninh, 901, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Phước Ninh, 901, TP. Đà Nẵng
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tiếng Anh, Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1994
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Tiếng Anh
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 263/19 Hùng Vương, Tổ 13/1 V.Trung
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thaotruong2407@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-thi-thao

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1987: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tiếng Nga Tại Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1994: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tiếng Anh Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2004: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Ngôn ngữ Anh Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1988 đến 01-01-1991: - Giảng dạy tiếng Nga tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1991 đến 01-01-2006: - Giảng dạy tiếng Anh tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.
Từ 07-01-2006 đến nay: - Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng