Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Xuân Lâm
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán: Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1987
Đơn vị công tác: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2001)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý đào tạo; Quản lý sinh viên
Chuyên ngành giảng dạy: Quản lý Hành chính nhà nước và Quản lý Giáo dục – Đào tạo; Tiếng Nga
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khu TT ĐHBK
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dxlam@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-xuan-lam

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1987: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1987 đến 01-01-1994: - Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến 01-01-1997: - ng viên, chuyên viên Phòng Đào tạo Trường Đại học Đại cương – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-1997 đến nay: - Giảng viên, chuyên viên Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong , Thành viên: Đinh Xuân Lâm ,Bùi Văn Vân ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T2012-03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 (NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
REALITY OF BEING STRESSED IN 12TH GRADE A RESEARCH UNDERTAKEN BY STUDENTS IN DA NANG

Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Thị Hằng Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 98 Năm: 2019
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
RESEARCH ABOUT HAPPINESS OF STAFF IN DANANG UNIVERISTY

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32 Trang: 66-72 Năm: 2019
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
RESEARCH ABOUT HAPPINESS OF STAFF IN DANANG UNIVERISTY

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32 Trang: 66-72 Năm: 2019
[4] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Student management at University of Education - The University of Danang: status quo and solution

Tác giả: Đinh Xuân Lâm Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 76 Năm: 2016
Quốc tế