Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hà
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bệnh viện C, , Hà Nội
Quê quán: Bệnh viện C, , Hà Nội
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh học, Tại: - Việt Nam, Năm: 1977
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (1995)
Lĩnh vực nghiên cứu: Động vật học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 451 Tôn Đức Thắng, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: honghasinhmt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-thi-hong-ha

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1977: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Sinh học Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1995: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Động vật học Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm 1990 đến Năm 1992: Trình độ - Nghiên cứu sinh; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, Russian Federation

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1977 đến 01-01-1994: - Giảng viên Khoa Hóa–Sinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến 01-01-2000: - Giảng viên Khoa Hóa–Sinh 
Từ 01-01-2000 đến 01-01-2006: - Giảng viên Khoa Hóa–Sinh và Khoa Sinh–Môi trường
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2008: - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2008 đến nay: - Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-1973 đến 01-01-1977: - Học đại học tại khoa Sinh, trường ĐHSP Hà Nội I
Từ 01-01-1979 đến 01-01-1995: - Học NCS tại ĐHSP Hà Nội I
Từ 01-01-1990 đến 01-01-1992: - Thực tập sinh tại Đại học Tổng hợp Lô-Mô-Nô-Xốp, Liên Xô cũ
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2006: - CBGD tại khoa Sinh-MT, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2008: - P.Trưởng phòng Đào tạo và CTSV
Từ 01-01-2008 đến 01-01-2009: - P.Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác sinh viên.
Từ 10-01-2011 đến nay: - CBGD khoa Sinh - MT, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà ,Lê Tự Hải ,Võ Văn Minh ,Lê Trọng Sơn , Mã số: B2012-03-05
[2] Cấp Bộ: Xây dựng giáo trình điện tử môn Di truyền học
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: T01-16-25
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu tính đa dạng Sinh học của rừng đặc dụng Nam Hải Vân
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu tính đa dạng Sinh học của rừng đặc dụng Nam Hải Vân
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:
[5] Cấp Bộ: Xây dựng giáo trình điện tử môn Di truyền học
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: T01-16-25
[6] Cấp Bộ: Xây dựng bộ mẫu chuẩn các loài giun đất ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:  T99-16-08 
[7] : Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật đất Việt Nam và định hướng ứng dụng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: KC03
[8] : Xây dựng giáo trình điện tử môn Di truyền học
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: T01-16-25
[9] Cấp Bộ: Xây dựng bộ mẫu chuẩn các loài giun đất ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:  T99-16-08 
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: B99-16-16
[11] : Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng, đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hoà Ninh, Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: KC01
[12] Cấp Bộ: Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: B99-16-16
[13] : Xây dựng bộ mẫu chuẩn các loài giun đất ở Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: T99-16-08
[14] : Tìm hiểu hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên vùng Dung Quất. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:
[15] Cấp Bộ: Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: D96-03-05
[16] Cấp Bộ: Mức độ ổn định các đặc điểm hình thái của Pheretima modigliani
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: Đ97
[17] Cấp Bộ: Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: D96-03-05
[18] Cấp Bộ: Mức độ ổn định các đặc điểm hình thái của Pheretima modigliani
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: Đ97
[19] Cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng Sinh học động vật đất Việt Nam và định hướng ứng dụng (từ 1996 đến 2002)
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:
[20] Cấp Bộ: Nghiên cứu Thành phần loài giun đất của thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: B2008-ĐN03-32
[21] Cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng Sinh học động vật đất Việt Nam và định hướng ứng dụng (từ 1996 đến 2002)
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số:
[22] : Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của rừng đặc dụng nam Hải Vân Tp. Đà Nẵng (Nghiệm thu bước 1)
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: KC02
[23] Cấp Bộ: Nghiên cứu Thành phần loài giun đất của thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Hà , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà , Mã số: B2008-ĐN03-32

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thành phần loài mối ở rừng phòng hộ Nam Hải Vân và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
The composition of termite species at southern Hai Van protective forest and Ba Na – Nui Chua Nature Reserve

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 22-28 Năm: 2012
[2] Bài báo: Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city
Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Ngô Thị Thuý An, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Vietnam Journal of Biology Số: Vol 34, No 3 Trang: 362-369 Năm: 2012
[3] Bài báo: Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng
Potential of using the diversity indexss of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Ngô Thị Thuý An Tạp chí: Tạp chí Sinh học Số: S? 3, t?p 34 Trang: 362-369 Năm: 2012
[4] Bài báo: Đánh giá hàm lượng Cd và Pb tích lũy trong môi trường đất và trong các loài giun đất (giống Pheretima) ở khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Assessment of cadmium and lead content accumulated in soil and some earthworm species (genus pheretima) in Hoa Khanh industrial area, Da Nang city

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí sinh học. Số: T?p 33, s? 3 Trang: Năm: 2011
[5] Bài báo: Hàm lượng As, Pb tích lũy trong loài Hến (Corbicula sp.) và Hầu sông (Ostrea rivularis Gould, 1861) tại cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng
Accumulation of as, pb in clam (Corbicula sp.) and river oyster (Ostrea rivularis Gould, 1861) in Cu-De estuarine, Danang city.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Dương Công Vinh, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số: s? 1 (T10) Trang: Năm: 2010
[6] Bài báo: Sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố Đà Nẵng
Using bioindicator macro invertebrates assessment of the water quality

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số: Trang: 91-96 Năm: 2010
[7] Bài báo: Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng chì (Pb) và cadmium (Cd) ở loài Sò lông (Anadara subcrenata Lischke) và Ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus) vùng cửa sông, TP. Đà Nẵng.
Study bioaccumulation of heavy metals lead (pb) and cadmium (cd) in two bivalvia species (Anadara subcrenata Lischke and Meretrix meretrix Linnaeus) from estuarine in Danang city.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Thị Quế Tạp chí: Tạp chí Sinh học Số: s? 3 Trang: Năm: 2009
[8] Bài báo: Biến dị nhú phụ vùng dực và vùng nhận tinh của các loài trong giống Pheretima
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Thông báo Khoa học-Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN Số: Trang: Năm: 2000
[9] Bài báo: Vấn đề sử dụng giun đất trong phủ xanh đồi núi trọc ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 5 Trang: Năm: 1988
[10] Tham luận: Khu hệ giun đất Quảng Nam-Đà Nẵng và việc lựa chọn mẫu để giảng dạy Động vật học trong các vùng cảnh quan khác nhau
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 1987
Quốc tế
[1] Bài báo: Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Ngô Ngọc Dung, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Tiến Hữu, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh Tạp chí: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding Số: Trang: 51-52 Năm: 2014
[2] Bài báo: Dẫn liệu về sán tua đầu (Temnocephala, Temnocephalidae, Turbellaria) owr Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Sinh học, tập 25 Số: s? 1 Trang: Năm: 2003
[3] Bài báo: Dẫn liệu về động vật đất cỡ trung bình (Mesofouna) và cỡ lớn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Sinh học, tập 26 Số: s? 1 Trang: Năm: 2003
[4] Tham luận: Dẫn liệu bước đầu về giun đất ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ hai nghiên cứu cơ bản trong Sinh học-Nông nghiệp-Y học Số: Trang: Năm: 2003
[5] Bài báo: Ba loài giun đất mới thuộc giống Pheretima, 1867 (Megascolecidae, Oligocheata) ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Sinh học, tập 17 Số: s? 1 Trang: Năm: 1995
[6] Bài báo: Earthworms in Quang Nam-Da Nang province Viet Nam. Species composition and using. XI International Colloquium on Soil Zoology, Finland. 1992
Earthworms in Quang Nam-Da Nang province Viet Nam. Species composition and using. XI International Colloquium on Soil Zoology, Finland. 1992

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Hội nghị nghiên cứu động vật đất ở Phần Lan Số: Trang: Năm: 1992
[7] Bài báo: Thành phần loài và khả năng sử dụng giun đất ở QNĐN
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí KH &KTNN Số: s? 11 Trang: Năm: 1984

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Phạm Thị Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2011, Quyết định số: 1306/GD-ĐT.
[2] Bằng khen - Phạm Thị Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010.
[3] Bằng khen - Phạm Thị Hồng Hà - UBND Thành phố ; Năm: 2001, Quyết định số: ngày 12/10/2001.
[4] Bằng khen - Phạm Thị Hồng Hà - UBND Thành phố ; Năm: 2002, Quyết định số: Số 1671/KT, ngày 01/11/2002.
[5] Huy chương - Phạm Thị Hồng Hà - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2007.