Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Hồng Phong
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Tx Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán: Tx Đồng Hới, Quảng Bình
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 23 Chơn Tâm, Hoà Khánh, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phphong@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-hong-phong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong , Thành viên: Đinh Xuân Lâm ,Bùi Văn Vân ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T2012-03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI HỌC
Policies and core orientations for comprehensive and fundamental innovation in education and training - from the perspective of learners’ awareness, attitude and aspirations

Tác giả: Phạm Hồng Phong Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 98 Năm: 2015
Quốc tế