Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Xuân Diễm Ngọc
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường ĐẠi học Khoa học Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lengoc126@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA Li2SrSiO4:RE
Creating and investigating luminescent properties of Li2SrSiO4:RE

Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 22 Năm: 2017
Quốc tế