Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thoasphue@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tưởng , Thành viên: Nguyễn Thị Kim Thoa , Mã số: T2018-TN-14

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH VARK VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2
VARK – MODEL OF LEARNING STYLE IN 2nd GRADE MATH TEACHING

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 110 Năm: 2018
[2] Bài báo: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khóa có tích hợp giáo dục biển đảo cho sinh viên trong dạy học địa lý kinh tế xã hội Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
SUBJECT BUILDING FOREIGN EXCHANGE ACTIVITIES CONCERNING EASTERN EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO - ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DA NANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng Số: tháng 11/2018 Trang: 76-85 Năm: 2018
[3] Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4
Applying the flipped classroom model in teaching the 4th grade mathematics

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03).2017 Trang: 93 Năm: 2017
Quốc tế