Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thành Vinh
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học, văn hóa học
Chuyên ngành giảng dạy: Văn học Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, đường Trường Chinh, khối Hòa Yên, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lethanhvinhedu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thanh-vinh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Giải pháp giảng dạy “Hoạt động trải nghiệm” trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Solutions for teaching “Experiential-activities” for pedagogical physics students to satisfy the requirements for general education curriculum reform

Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Thành Vinh, Đặng Quang Á, Hiller A., Luu-Ngoc A., Vanderstricht A., Vandenbroucke A.M., Lê Hà Minh Nhật Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 29A(3) Trang: 126-133 Năm: 2018
[2] Bài báo: TRIẾT LUẬN VỀ TÔN GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN KHẢI
Philosophical argumentation in Nguyen Khai's novels

Tác giả: Lê Thành Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 83 Năm: 2017
Quốc tế