Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Duong Thanh Mung
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Duy Tân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Số 3, Quang Trung, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhmung88@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA CÁC XU HƯỚNG CANH TÂN Ở VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỈ XIX
Causes of failures of renovation trends in Vietnam in the second half of the 19th century

Tác giả: Duong Thanh Mung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 45 Năm: 2017
Quốc tế