Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 2013
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý kinh tế - xã hội; Địa lý du lịch
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý kinh tế-xã hội
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenhong102khoadia@gmail.com ; nthong_kd@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-hong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2009 đến Năm 2013: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Địa lý; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2014 đến Năm 2016: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Địa lý học; Chuyên ngành - Tại Đại học Pécs, Hungary

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-03-2017 đến nay: Giảng viên - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng , Thành viên: Trương Phước Minh , Mã số: T2018-KN-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Xây dựng chủ đề dự án cho phần kiến thức Địa lý khu vực và quốc gia Địa lí Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tạp chí: Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7 Số: Trang: 43-46 Năm: 2019
[2] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬT CHẤT KĨ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AND TECHNICAL MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF RIVER TOURISM IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[3] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG, VẬT CHẤT KỸ THUẬT TUYẾN DU LỊCH SÔNG HÀN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Assessment of infrastructure and material facilities of Han river tourism routes to development of tourism in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 452-462 Năm: 2018
[4] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “6 CHIẾC MŨ TƯ DUY” VÀO DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI I
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tạp chí: Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7 Số: Trang: 28-33 Năm: 2018
[5] Bài báo: PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The development of river tourism in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9 Số: Trang: 696-704 Năm: 2016
[6] Bài báo: HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HUNGARY
Vietnam - Hungary science and technology cooperation

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: 20 Trang: 49-55 Năm: 2016
[7] Bài báo: QUAN HỆ VIỆT NAM - HUNGARY TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)
Vietnam - Hungary relationship during the anti-U.S. resistance war (1954 - 1975)

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18 Trang: 55-60 Năm: 2016
Quốc tế