Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hoàng Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Phó Giám đốc
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Ngữ Văn
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 3, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: khanhlyhoang@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-khanh-ly

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ LÊ THỊ MÂY - NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH
Le Thi May’s artistic world from the perspective of the lyrical self icon

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Ly Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 39 Năm: 2017
Quốc tế