Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đinh Thị Phương Anh
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hà Tỉnh
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trị sự tạp chí KH&GD
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phuonganhsinhthai@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thi-phuong-anh

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức năng lực về BVMT cho sinh viên các trường Đại học sư phạm,Cao đẳng sư phạm,trung học sư phạm các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Thị Đào ,Nguyễn Ngọc Chinh ,Nguyễn Thị Diễm My , Mã số: NVKHCN 2012
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu biên soạn sách về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Thị Đào ,Nguyễn Ngọc Chinh , Mã số: NVKHCN CẤP BỘ
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng và ứng dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực sinh học cơ bản ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Đào Văn Minh ,Nguyễn Thị Đào ,Đinh Thị Phương Anh , Mã số: T2010-03-34
[4] Tỉnh/Thành phố: Thống kê danh lục các loài thực vật, động vật tại Sơn Trà; đưa ra danh sách các loài đặc hữu có nguy cơ tiệt chủng cần được bảo vệ
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê ,Đặng Quốc Hoè , Mã số: QNĐN-1996
[5] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Thị Đào , Mã số: QNĐN-1996

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thành phần loài và giá trị bảo tồn của một số nhóm động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: Trang: 23 - 28 Năm: 2016
[2] Bài báo: đặc điểm hình thái và sinh thái cây ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: Trang: 197 - 203 Năm: 2016
[3] Bài báo: Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2016
[4] Bài báo: Vận dụng mô hình năng lực ASK trong đào tạo giáo viên tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế Số: Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỂU BIẾT THỐNG KÊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Assessing primary school pupils’ competence in understanding statistics

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Hoàng Nam Hải, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 120 Năm: 2016
[6] Bài báo: Đa dạng, bảo tồn Lưỡng cư, Bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Số: Trang: 90 - 98 Năm: 2015
[7] Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính kiếm ăn của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Trang: 1562 -1567 Năm: 2015
[8] Bài báo: Đa dạng, bảo tồn Lưỡng cư, Bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Số: 11(96) Trang: 90 - 98 Năm: 2015
[9] Bài báo: Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái , nơi làm tổ đến sự sinh sản của của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Trang: 1568 -1573 Năm: 2015
[10] Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 37 (1) Trang: 20-24 Năm: 2015
[11] Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 05(90).2015 Trang: 136-143 Năm: 2015
[12] Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ yến đến sức sinh sản của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) khu Bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Số: 37(1) Trang: 20 - 24 Năm: 2015
[13] Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính xây tổ của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(96) Trang: 110 -113 Năm: 2015
[14] Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng
Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Thái, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 01 (86) Trang: 126-128 Năm: 2015
[15] Bài báo: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀM NƯỚC UỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM
Status of the exploitation and the utilization of the plants for drinks at Hon Lao Island, the Cu Lao Cham archipelago

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 6-10 Năm: 2014
[16] Bài báo: Hiện trạng tài nguyên lưỡng cư và bò sát ở khu vực thủy điện Ha Nang, tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TC khoa học, Trường Đại học Cần Thơ Số: 35B(2014) Trang: Năm: 2014
[17] Bài báo: DẪN LIỆU MỚI VỀ LOÀI RÙA CỔ SỌC MAUREMYS.SINENSIS(GRAY-1834) Ở QUẢNG NGÃI
NEW RECORD OF MAUREMYS.SINENSIS(GRAY-1834) IN QUANG NGAI REGION

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(84)2014 Trang: 113 - 1 Năm: 2014
[18] Bài báo: Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TC Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM Số: 61(95)2014 Trang: 96-103 Năm: 2014
[19] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁICỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI
MORPHOLOGICAL,BIOLOGICAL AND ECOLOGICALCHARACTERISTICS OF TVVO FLYING LỈZARDS IN QUANG NGAI REGION

Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Số: Hà n?i 18/10/2013 Trang: 1586 - 1593 Năm: 2013
[20] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁICỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI
MORPHOLOGICAL,BIOLOGICAL AND ECOLOGICALCHARACTERISTICS OF TVVO FLYING LỈZARDS IN QUANG NGAI REGION

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Số: Trang: 1586 - 1593 Năm: 2013
[21] Bài báo: Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
A RESEARCH ON THE AVVARENESS OF THE PEDAGOGICAL STUDENTS IN SOUTHERN CENTRAL AREAS AND HIGHLANDS

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Số: 2(63) Trang: 1--5 Năm: 2013
[22] Tham luận: Dẫn liệu bước đầu về khu hệ chim ở quần đảo Cù Lao Chàm, thị xã Hội An, Quảng Nam
Preliminary data on the avifauna of the Cu Lao Cham archipelago Hoi an Quang Nam, province

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Võ Tấn Phong, Lê Đình Thuỷ Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Số: Trang: 602 - 609 Năm: 2013
[23] Tham luận: Khu hệ bò sát ở phía Tây Quảng Ngãi
THE REPTILE FAUNA IN VVEST QUANG NGAI REGION

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Tạp chí: Hôi nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về sinh thái và tài nguyên sinh vật Số: Trang: 1229 - 1235 Năm: 2013
[24] Bài báo: Đặc điểm hình thái và sinh thái của ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus Rhodopus Liu&Hu,1960 ở vùng rừng Cao Muôn ,huyện Ba Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
MORPHOLOGICAL,AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RED-WEBBED TREEFROG-RHACHOPHORUS RHODOPUS LIU&HU,1960 IN CAO MUON FOREST EREA,BATO DISTRICT,QUANG NGAI PROVINCE

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Số: 12(61)-quy?n 2 Trang: 1--4 Năm: 2013
[25] Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư, Bò sát ở đảo Hòn Lao thuộc quần đảo Cù Lao Chàm
INITIAL DATA OF HERPETOFAUNA ON THE HÒN LAO ISLAND OF CU LAO CHAM ISLANDS

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Trung Dũng, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phan Thị Hoa Tạp chí: Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 2012 Số: Trang: 100-106 Năm: 2012
[26] Tham luận: Góp phần nghiên cứu họ Ếch cây-RHACOPHORIDAE ở vùng phía Tây Quảng Ngãi
SUPPORT ON TREE FROG FAMILY -RHACOPHORIDAE RESEARCH IN THE VVEST OF QUANGNGAI PROVINCE

Tác giả: Lê Thị Thanh, Nguyễn Thành Luân, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam Số: Trang: 231-237 Năm: 2012
[27] Tham luận: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Lưỡng cư và bò sát ở vùng Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
PRELIMINARY SURVEY ON AMPHYBIANS AND REPTILES COMPOSITION IN SON TAY REGION,QUANG NGAI PROVINCE

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Thị Thanh Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam Số: Trang: 224-230 Năm: 2012
[28] Bài báo: Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province
Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(45) Trang: 155 - 162 Năm: 2011
[29] Bài báo: Thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lưu Thị Tuyết, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 6 (23) Trang: Năm: 2007
[30] Bài báo: Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
Tác giả: Đặng Quốc Hoè, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 40-45 Năm: 1998
[31] Bài báo: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (11/1998) Trang: 384-387 Năm: 1998
Quốc tế
[1] Bài báo: Initiating conducting data of Odonata in Cham Island, Central of Vietnam (collected in September 2015)
Initiating conducting data of Odonata in Cham Island, Central of Vietnam (collected in September 2015)

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phan Quốc Toản Tạp chí: Journal of the International Dragonfly Fund Faunistic studies in South-East Asian and Pacific Island Odonata Published Số: 13 Trang: 1-23 Năm: 2016
[2] Bài báo: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnam in climate change conditions
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Journal of Research in Environmental Science and Toxicology Số: 3(1) Trang: 6-14 Năm: 2014
[3] Bài báo: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam
Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Symposium “ Conservation of Primates in Indochina” Số: Trang: 1-8 Năm: 2008