Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Le Thi Kim Oanh
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Học
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltkoanh@ufl.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG
Applying service learning method at Museum of Cham Sculpture in Danang

Tác giả: Le Thi Kim Oanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 120 Năm: 2017
Quốc tế